תמונה של מבנה שירותים הניתנים במחלקה:

לשכת ראש המועצה מהווה את הגוף הייצוגי הפועל למימוש מדיניות ראש המועצה תוך קיום קשר רציף עם התושבים ועם גופים ציבוריים וממלכתיים. לשכת ראש המועצה שמה את התושב במרכז ופועלת לוודא שכל תושב מקבל את מלוא השירות בהקשבה ואדיבות.

תחומי אחריות

  1. קביעה וניהול סדר יום ראש המועצה.
  2. קביעת פגישות עם ראש המועצה.
  3. קבלה וקליטה של תושבים חדשים והיכרות עם ראש המועצה.
  4. ריכוז וטיפול בפניות הציבור.
  5. מעקב אחר איכות השירות הניתן במחלקות.
  6. פרסום מודעות אבל לתושבי כפר תבור לפי רצון משפחת האבל.

 

תמי ישראל
מנהלת לשכת ראש המועצה ומנכ"ל
04-6769991 שלוחה 1
ימי קבלת קהל: בתיאום מראש מול משרד לשכת המועצה: 04-6769991 שלוחה 1