עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל יגאל אלון, בן המושבה מסחה - כפר תבור 1918-1980
English
ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית כפר תבור
מרכז קהילתי כפר תבור

בנק טפסים

  מכרז 182016
  מכרז 152016
  כתב כמויות מכרז 152016
  הודעה לקבלנים 15.16 1
  הודעה לקבלנים 15.16 2
  הודעה לקבלנים 15.16 3
  פרוטוקול סיור 15.16
  מכרז 19.16
  מכרז 20.16 חוברת ראשית
  מכרז 20.16 כתב כמויות
  מכרז 20.16 תוכניות
  מכרז 20.16 מפרט כללי
  מכרז 17.16 מטש
  דרוש עובד ניקיון ביה"ס
  דרושות סייעות חינוך
  דרושה סייעת צמודה
  דרושה סייעת רפואית
  מכרז 17.16- תשובות לשאלות
  מכרז 17.16- הודעה מס' 2
  למחלקת חינוך דרוש אח בוגר
  מכרז 22.16
  מכרז 22.16- כתב כמויות
  מכרז 21.16
  מכרז 21.16- תשריט
  מכרז 23.16
  הודעת הבהרה 1 מכרז 22.16
  מכרז 21.16- דחיית מועד הגשה
  אח בוגר למחלקת חינוך- הארכה
  למחלקת החינוך דרושות סייעות
  מכרז 25.16- חוזה
  מכרז 25.16 כתב כמויות
  מכרז 25.16 נספח הנחות
  מכרז 26.16 מזכיר/ת רישוי עסקים ושפע
  מכרז 27.16 כתב כמויות
  מכרז 27.16 מפרט טכני
  מכרז 27.16 חוזה
  מכרז 27.16 תכניות
  מכרז 24.16
  מכרז 28.16
  מכרז 2.17
  דרוש גנן-פטור ממכרז2017
  פטור ממכרז 04.17- סייעת לגן
  פטור ממכרז 05.17- סייעת מחליפה לגן
  מכרז 7.17- פסולת
  מכרז 8.17- תשתיות
  מכרז 07.17- הודעה 1
  מכרז 07.17- הודעה 2
  מכרז 06.17- הסעות תלמידים
  מכרז 06.17- הסעות- נספח א
  מכרז הסעות- נספח א' מעודכן
  מכרז הסעות- פרוטוקול פגישת הבהרות
  מכרז הסעות- נספח א' חדש
  מכרז הסעות- הודעת הבהרה מס' 1
  מכרז הסעות- הודעת הבהרה מס' 2
  מכרז כ"א- מנהל/ת חשבונות כמילוי מקום
  מכרז 10.17- עבודות בניה קלות
  פטור ממכרז 11.17- סייע/ת בגן ילדים
  פטור ממכרז 12/17- סייע/ת בגן ילדים במילוי מקום
  פטור ממכרז 13.17- סייע/ת צמוד/ה
  פטור ממכרז 14.17- סייע/ת רפואי/ת
  פטור ממכרז 15.17- עובד גינון
  מכרז כא 16.17- עובד/ת זכאות
  מכרז 17.7- עו"ס משפחה 50
  פטור ממכרז 19.17- סייעות צמודות 10.17
  תנאי סף- יועצים
  תנאים וטופס בקשה להיכלל במאגר היועצים
  מכרז כ"א- 18.17- סייע/ת כיתתי
  מכרז ביטוח רכוש וחבויות 2018
  מכרז 23.17 יעוץ כספי וחשבות שכר
  נסיון תביעות- ביטוח
  מכרז 23.17- שאלות ותשובות
  מכרז 23.17- אישור קיום ביטוחים מעודכן
  מכרז 22.17- שאלות הבהרה
  מכרז 22.17- תשובות הבהרה
  מכרז 24.17- תוספת חדרי חוגים
  מכרז 24.17- כתב כמויות
  מכרז 25.17- ביוב
  מכרז 27.17- גני משחקים
  מכרז 26.17- גזם
  מכרז 26.17- גזם- הודעת הבהרה1
  טופס הגשת מועמדות למשרה במועצה
  מכרז 06/16- עובד/ת סוציאלי/ת משפחה (25% משרה) במח' לשירותים חברתיים (רווחה)
  מכרז 05/16- עובד/ת סוציאלי/ת משפחה (75% משרה) במח' לשירותים חברתיים (רווחה)
  חוברת ראשית- מכרז
  תכניות
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  11
  9
  9.1
  8
  8.1
  8.2
  8.3
  8.4
  8.5
  4
  4.1
  4.2
  4.3
  3
  3.1
  3.2
  3.3
  3.4
  3.5
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  מכרז מזכירה
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
negishut iconעבור לתוכן העמוד