עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל יגאל אלון, בן המושבה מסחה - כפר תבור 1918-1980
ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית כפר תבור
מרכז קהילתי כפר תבור

ועדות המועצה

חברי מליאת המועצה

 

   יוסי דולה - ראש המועצה
   עודד הלפרין - סגן ומ"מ ראש המועצה
   ליאורה כהן - חברה
   יחזקאל חכם - חבר
   איילת כהן - חברה
   נדב רחמים - חבר
   ניצן אדרי - חברה
   חנה לוי אטלי - חברה
   שקד גולדמן - חבר

 

הנהלת המועצה

 

   יוסי דולה - ראש המועצה
   עודד הלפרין - סגן ומ"מ ראש המועצה
   ליאורה כהן - חברה
   יחזקאל חכם - חבר
   איילת כהן - חברה
   נדב רחמים - חבר
   ניצן אדרי - חברה

 

ועדת מכרזים

 

  נדב רחמים, יו"ר הועדה
  ליאורה כהן
  איילת כהן
  יחזקאל חכם
  שקד גולדמן

 

ועדת הנחות

 

  ליאורה כהן- חברת מועצה, יו"ר הועדה
  חנה לוי אטלי- חברת מועצה
  שלמה אלקחר- מזכיר וגזבר המועצה
  עופרה יחזקאלי- מנהלת מח' רווחה
  עו"ד גדי פיכמן- יועץ משפטי

 

ועדת ערר לענייני ארנונה שליד המועצה

 

  עו"ד אלון יצחקי, יו"ר הועדה
  דויד סוויסה 
  גבי הנדל

 

ועדת מל"ח

 

  יוסי דולה – יו"ר הועדה
  ליאורה כהן - ס. יו"ר הועדה
  רפי רייכל – ראש מטה
  גדעון פלג–  אחראי מל"ח, תיק כ"א ומ"מ יו"ר הועדה
  שלמה אלקחר – מזכיר וגזבר המועצה, תיק משכ"ל
  אורי ישראל – קב"ט, תיק איכות סביבה
  ניצן אדרי - תיק איכות הסביבה
  תמי ישראל – מזכירת יו"ר הועדה
  יוסי אשכנזי/ שלומית קרוביארסקי – תיק חינוך
  אלי חנינה – תיק מים וביוב
  איתמר ענבי/ מוטי ויסלדר – תיק הנדסה/ בינוי ושיכון
  מושיק רחמים - תיק דלק/ חשמל
  מיקי אביטן/ עופרה יחזקאלי/ סילביה טובול – תיק רווחה
  גבי הנדל/ מרדכי רחמים – תיק מזון
  אבי אגוזי/ רותי כהן – תיק בריאות
  היזמי ציון/ זוהר הרוניאן אוחנה– תיק פס"ח
  שרגא לוסטיגמן/ יובל שוב – תיק הסעים/תחבורה
  סילביה טובול – ממונה פסיכולוגיה
  אלדד יקונט/ גילי סלע – תיק מידע לציבור
  רוני קינן - תיק מתנדבים
  שימי אופיר – מפקד יקל"ר
  יורם שרייבר – רמ"ט מל"ח תבור

 

ועדת ביטחון

 

  תומר קוריאט, יו"ר הועדה
  אורי ישראל
  שימי אופיר
  מיכל אברכהן
  רועי כהן- רס"מ
  גדעון פלג
  יוסי שי
  עינב אסולין
  יוסי מנדלוביץ
  אלון הלפרין
  מתן גרינברג
  יוסי שגב
  דימה אשרת
  יורם גילת

 

ועדת ביקורת

 

  חנה לוי אטלי, יו"ר הועדה
  שקד גולדמן

 

ועדת רכש

 

  שלמה אלקחר- מזכיר וגזבר המועצה, יו"ר הועדה
  מוטי ויסלדר- מהנדס המועצה
  אורי ישראל- מנהל שפ"ע וביטחון

 

ועדת השקעות

 

  שלמה אלקחר, מזכיר וגזבר המועצה, יו"ר הועדה
  מוטי ויסלדר, מהנדס המועצה
  יעל קרניאל, מזכירת מח' כספים והנדסה, כלכלנית

 

ועדת איכות סביבה

 

  ניצן אדרי, יו"ר הועדה
  איילת כהן
  חנה לוי אטלי
  שקד גולדמן
  אורי ישראל
  אלעד גרטי

  אהרון רז

 

ועדת שמות

 

  ליאורה כהן, יו"ר הועדה
  נדב רחמים
  חנה לוי אטלי

 

ועדת הקצאה קרקע או מבנה

 

  שלמה אלקחר, יו"ר הועדה
  אורי ישראל
  עו"ד גדי פיכמן

  מוטי ויסלדר
  רותי כהן

 

ועדת מילגות 

 

  ניצן אדרי, יו"ר הועדה
  גדעון פלג, מרכז הועדה
  שלמה אלקחר
  ספי טננבאום

 

ועדת תמיכות  

 

   שלמה אלקחר, יו"ר הועדה
   גדעון פלג
   עו"ד גדי פיכמן

 

ועדה חקלאית

 

   אריה סלע, יו"ר הועדה
   אלון כהן
   ליעד כלימור
   יוסי גלעד
   דני ז'יבליק

 

ועדה למיגור אלימות ולמאבק בנגע הסמים

 

  יוסי דולה, יו"ר הועדה
  שלמה אלקחר
  גדעון פלג
  אורי ישראל
  שגית קריב
  דלית אביגד
  רועי כהן- רס"מ
  ניצן אדרי
  תמי חצ'ואל- נציגת הרשות הלאומית למלחמה בסמים

 

רישוי עסקים

 

  אחראית תחום - ליאורה כהן

 

 

negishut iconעבור לתוכן העמוד