עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל יגאל אלון, בן המושבה מסחה - כפר תבור 1918-1980
ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית כפר תבור
מרכז קהילתי כפר תבור

בנק טפסים

  קריטריונים להנחה בארנונה - שנת 2018
  הנחיות כלליות להגשת בקשה להנחה בארנונה – לוועדת הנחות
  טופס בקשה להנחה בארנונה
  טופס הצהרה להורה יחיד המבקש הנחה בארנונה
  בקשה לאישור לטאבו
  הודעה על שינוי מחזיק בנכס
  טופס בדיקה לאישור המועצה לטופס 4
  טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי
  טופס הוראת קבע בחשבון הבנק
  לעיון בתמצית הדוח הכספי לשנת 2014 לחצ/י כאן
  אישור משרד הפנים לתקציב המועצה לשנת 2016
  תבחינים לקבלת תמיכות מאת המועצה המקומית לשנת 2016
  פרסום תעריפי מים וביוב- כפר תבור
  טיוטת הצעה ארנונה 2017
  צו ארנונה 2017
  עדכון תקציב 2016
  צו ארנונה 2017.
  אפליקצית קריאה מרחוק- מד מים
  אישור משרד הפנים לתקציב המועצה לשנת 2017
  דוח כספי לתושב 2015
  דוח כספי לתושב 2016
  תקציב 2017- עדכון
  תקציב 2017- עדכון 2
  אישור תקציב המועצה 2018
  הצעה לתעריפי ארנונה 2019
  תקציב מפורט 2018
  טופס לטאבו- מעודכן 11.18
  עדכון תקציב 2018
  דוח כספי לתושב 2017
  אישור תקציב ממ כפר תבור לשנת 2019
negishut iconעבור לתוכן העמוד