עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל יגאל אלון, בן המושבה מסחה - כפר תבור 1918-1980
ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית כפר תבור
מרכז קהילתי כפר תבור

בנק הודעות לציבור

  החלטה בעניין מתן שמות לכיכרות על משפחות המייסדים
  שירותים בתחום ההשכלה הגבוהה
  מפעל בנייה
  טורניר כדורסל יגאל אלון
  סקר בטיחות
  כביש65+מסילת הרכבת
  כביש 65+רכבת2
  פרס שר הפנים 2014-2015
  מכתב לעסקים- פרסום באתר
  פתיחת נקודת משטרה וקפה גרג
  הודעה בדבר החלפת מוני מים
  סגירת טיילת בשבת
  סיכום עבודות פיתוח ובינוי 2016
  מילגות לסטודנטים תשעז
  לקראת רישום לשנת הלימודים תשע"ח
  אפליקציית המועצה
  סקירה-תכנון המושבה
  משרות פנויות לתושבי הכפר
  יהללך זר ולא פיך
  עמידתה של הרשות המקומית בקריטריונים להגדרתה כרשות יציבה
  הודעה בעניין מרפאת כללית
  אנפות הבקר
  סקנדלים עלייך מסחה
  השלמת עבודות פיתוח בשכונות השונות ונהפוטנציאל שבאופק
  קרן מלגות לסטודנטים- תשע"ח
  חוזר לתושב- יוסי דולה - סיכום כהונה
  דיווח בנושא סוכנות דואר
  תקציב מערכת החינוך
  תשובה גלויה לשאילתא- חנה לוי אטלי
  תשובה למנשר חנה לוי אטלי- יש אלטרנטיבה
  סיכום פגישה עם מ"מ מנכ"ל משרד התחבורה
  הודעה מראש המועצה בנושא קריית החינוך החדשה
  הודעה חשובה בנושא סניף הדואר
  בניית חדרי החוגים בקאנטרי "אליאל"
  הודעה בדבר זכיית המועצה המקומית בפרס שר הפנים 2016-17
  פסטיבל מסיק זיתים ואירועי חג השומר
  מכתב בנושא שצ"פ לתושבים
  הודעה בעניין בריכת שחייה מחוממת בכפר
  הודעה בעניין פתיחת בית מרקחת בבניין קופת-חולים הכללית
  הודעה בעניין הכוונה להשכלה גבוהה- לצעירים בני 21-35
  הודעה בעניין אישור תכנית ג/21121- הרחבת בית העלמין
  עדכון תעריפי מים על ידי רשות המים מיום 1.1.2016
  הודעה בעניין הרחבת כביש 65 קטע עפולה גולני הכולל את עוקף כפר תבור
  הוקרה לתושב הכפר יוסי כץ על זכייתו בפרס ישראל
  הודעה בדבר תחילת פעילותו של המרכז לשיטור קהילתי בכפר
  פרסום תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014 והודעה בדבר פתיחת סניף בנק "מרכנתיל" בכפר
  חוזר על מס' נפשות מתגוררות בדרך קבע ביחידת דיור
  אישור התוכנית לשכונת בנימין
  קרן למלגות לסטודנטים לשנה"ל תשס"ט
  פרויקטים ירוקים
  עבודות פיתוח בכפר
  עדכון בנושא כביש עוקף כפר תבור והכיכר בצומת אוסישקין (הבנק)
  כביש עוקף כפר תבור
  הבהרה לציבור בדבר עטירת מר ארבל לביהמ"ש
  חינוך חינוך חינוך
  שכונת בנימין הספירה לאחור החלה
  החלטת ביה"מ בנוגע לעתירת ארבל
  מס בצורת הבהרה לציבור
  תמצית דו"חות כספיים
  מפגש שולחן עגול של תושבי הכפר עם ראש המועצה
  פסק דין בנוגע לעתירת שמשון ארבל
  תקציב המועצה השוטף לשנת 2010
  חיסוני כלבת
  נערכים לאפשרות רעידת אדמה בישראל
  עבודות פיתוח בישוב 2010
  כביש עוקף כפר תבור
  פרס ניהול תקין לשנת 2008 ותוצאות שביתת הרשויות לגבינו
  הערכות לגלי הפריצות בכפר
  חוזר לתושבים לפתיחת השנה החדשה
  ספר טלפונים
negishut iconעבור לתוכן העמוד