עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל יגאל אלון, בן המושבה מסחה - כפר תבור 1918-1980
English
ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית כפר תבור
מרכז קהילתי כפר תבור

תקנון מוסיכפר

תקנון ונהלי הרשמה מרכז המוסיקה ושיעורים פרטיים 
 
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום הבאים:
 
חוגי מרכז המוסיקה ושיעורים פרטיים יפעלו החל מה-1.9.2014 ועד 30.6.2015.
התחלת ההשתתפות בשיעורים מותנית בהסדרת התשלומים בכרטיס אשראי, (הכרטיס יחויב ב-25 בכל חודש עבור החודש שמסתיים), או בשקים דחויים.

תושבים החייבים כספים למתנ"ס לא יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה אלא אם יסדירו את חובם.
יינתנו בהתאם לתקנון החוגים במתנ"ס, לכל בית אב- חוג שלישי מקבל 5% הנחה, חוג רביעי 10% הנחה, חוג חמישי ואילך-15% הנחה (החוגים הזולים ביותר, לא כולל מערכת חינוך וחדר כושר). חד הורי- זכאי ל-10% הנחה על החוגים (בצירוף אישורים מתאימים).

ביטול השתתפות- תלמיד שהחליט לפרוש מהשיעורים יודיע לרכז וימלא "טופס ביטול" (ניתן לקבל במזכירות או להוריד מהאתר). הביטול יכנס לתוקפו שבוע לאחר ההודעה. אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.
המתנ"ס רשאי להפסיקהשתתפות הנרשם במידה ואינו עומד בתשלום ו/או בשל הפרת משמעת.
שיק חוזר יישא עמלת בנק שתשולם ע"י המשתתף.
מי שמעוניין- ניתן לערוך מפגש היכרות קצר ולא מחייב עם המורה לפני השיעור הראשון.
שיעור ראשון מחויב בתשלום.
שיעור/ים שהתבטלו עקב היעדרות המורה, יוחזרו בשיעורי השלמה.
משתתף שלא יגיע לשיעור עקב מחלה, שהות מחוץ לישוב או מכל סיבה אחרת, חייב להודיע על אי הגעה עד 6 שעות לפני השיעור. משתתף שלא הודיע שלא יגיע או שהודיע מאוחר מדי יחויב עבור השיעור ולא יזכה לקבל שיעור השלמה.

משתתף שהודיע בזמן יקבל שיעור השלמה במועד שיתואם עמו מראש. הבהרה- הזזת שיעור מסיבה אישית (טיול שנתי, אירוע משפחתי, נסיעה...) יתאפשר עד 3 פעמים בשנת פעילות. מעבר לכך-יחויב באופן מלא.
החזר שכר לימוד יחסי לתלמיד, אשר יעדר מלימודיו תקופה ממושכת (שבועיים לפחות) מסיבות מוצדקות, יזוכה על סמך האישורים הנדרשים (אישור רפואי וכו') בתוך חודש מתאריך האירוע.
אין לאחר לשעורים – זמן האיחור הינו על חשבון השיעור.
מומלץ כי תירכש מחברת תלמיד בתחילת השנה ולהביאה לכל שעור לצורך מעקב נוכחות / החומר הנלמד בשיעור / מטלות לבית / קשר להורים.
ההורים מוזמנים לעמוד בקשר ישיר עם המורה ולתמוך בלימודי הילדבמשך כל השנה.
בימי חג ומועד המפורטים להלן, לא יתקיימו שיעורים ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה.
חודש ארוך יקוזז עם החופשות, סה"כ 36 שיעורים שבועיים (לפחות) במהלך שנת לימודים מלאה.
ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות השיעורים.


לוח חופשות מפורט לשנה זו


ראש השנה-24-26.9.14
יום כיפור-3-4.10.14
סוכות-8-17.10.14
חנוכה-19-23.12.14
פורים-4-6.3.15
פסח-3-11.4.15
ערב יום השואה-חוגים עד 19:00          15.4.15
ערב יום הזיכרון-חוגים עד 19:00      21.4.15
יום העצמאות-22-23.4.15  
שבועות-24-25.5.15
 
ההרשמה לשיעורים (כולל הרשמה טלפונית) מהווה הסכמה לתנאי התקנון הרשום לעיל.
מתנ"ס- 04-6765555    שגית- 053-8223535

 

negishut iconעבור לתוכן העמוד