אגף כספים

גזבר המועצה – יובל שוב

דואר אלקטרוני: yuval@kefar-tavor.muni.il

גביה ואכיפת גביה – שני גיגי

דואר אלקטרוני: gvia@kefar-tavor.muni.il

שעות קבלת קהל:

קבלת קהל ימים ב,ג,ד  9:00 עד 13:00

ביום א' 16:00 עד 17:00 עדיף בתיאום מראש במייל

טלפון מחלקת גביה: ימים א-ה 9:00 ועד 13:00

04-6769991 שלוחה 5

המייל: sgvia@kefar-tavor.muni.il


מחלקת הנהלת חשבונות:

מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות: אורטל ביטון

04-6769991 שלוחה 6

דואר אלקטרוני:ortal@kefar-tavor.muni.il

מנהלת חשבונות: זוהר הרוניאן אוחנה

דואר אלקטרוני:zohar@kefar-tavor.muni.il


מחלקת כח אדם ושכר:

מנהלת מחלקת כח אדם ושכר: יעל קרניאל

דואר אלקטרוני: yael@kefar-tavor.muni.il


תשלומים

ניתן לבצע תשלומים במהירות ויעילות: