גזברות

דיאגרמות על דףפרטי קשר


מזכיר וגזבר המועצה: שלמה אלקחר  shlomo@kefar-tavor.muni.il

מזכירת מח’ כספים והנדסה: רינת פרוטיץ rinat@kefar-tavor.muni.il


מחלקת גביה:

יובל שוב  yuval@kefar-tavor.muni.il

ימי קבלת קהל ומענה טלפוני במחלקת הגביה:
 יום א’-ה’ 09.00 – 14:00
 יום ג’ 16.00 – 19.00


מחלקת הנהלת חשבונות:

מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות: רותי כהן  ruti@kefar-tavor.muni.il

מנהלת חשבונות: זוהר הרוניאן אוחנה  zohar@kefar-tavor.muni.il


טפסים ומידע לתושב:

 

הנחות ארנונה:

 

נכס ומקרקעין:

 

טפסי הוראת קבע:

 

מסמכים לפרסום:

סך כל התקציב המאושר: 31,945 אלפי ₪

 

סך כל התקציב המאושר: 31,394 אלפי ₪.

 

דוחות כספיים:


תשלומים

ניתן לבצע תשלומים במהירות ויעילות:

סגירת תפריט
נגישות