ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית כפר תבור

חוסכים בנייר

אני מעוניין לקבל שובר במייל

בשליחת הטופס, הנני מאשר ומתחייב כי לא תהיינה לי טענות כלפיכם בקשר עם מתכונת משלוח השוברים. ידוע לי ואני מסכים כי קבלת השובר לתשלום באמצעות הדואר האלקטרוני הינה במקום קבלתו באמצעות דואר ישראל, לכל דבר ועניין. ידוע לי כי הסכמתי זו ניתנת לביטול בכל עת באמצעות הודעה בכתב מטעמי לגזברות המועצה.

סגירת תפריט
נגישות