ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית כפר תבור
סמל המועצה של כפר תבור

מועצה מקומית כפר תבור מחלקת חינוך

מידעון רישום לגני הילדים וכיתה א' שנת הלימודים תשפ"א 2020-2021

ברוכים הבאים למידעון הרישום של מחלקת החינוך.

הננו שמחים להודיעכם כי מחלקת החינוך נערכת לרישום הילדים לגנים ורישום

הילדים העולים לכיתה א’ לשנת הלימודים תשפ”א (2020-2021).

ומברכים אתכם על כי בנכם/בתכם זכאי/ת להירשם ולהיקלט בגן עירוני

ממלכתי/ממלכתי דתי (מתכונת קיבוצית/ ציבורית על פי בחירתכם)  ובכיתה א’ בבה”ס ע”ש יצחק רבין.

במידעון תמצאו מידע חיוני אודות הליכי ומדיניות הרישום.

 

בברכת הצלחה

מזכירות מחלקת החינוך כפר תבור . hinuch@kefar-tavor,muni.il

הורים יקרים

מתרגשים יחד אתכם על הצטרפות בתכם /בנכם למשפחת תלמידי כפר תבור בשנת הלימודים הקרובה. זה הזמן להצטרף אל מערכת חינוכית המספקת אופק חינוכי נרחב ומגוון  הזדמנויות לילדיכם במרחבי הכפר תוך עידוד מסוגלות, יצירתיות וייחודיות של כל אחד ואחת מהם.

 

מערכת החינוך בכפר עוברת ריענון ארגוני משמעותי. המערכת פועלת  לקידום

וחיזוק המנהיגות החינוכית וקידום למידה משמעותית ואיכותית .כל זאת לצד פיתוח ויצירת מרחבי למידה חדשניים, קידום שוויון הזדמנויות לצד מיקסום חינוך חברתי המחובר לקהילה, המושתת על שוויון וכבוד הדדי.

אנו מאמינים בחשיבות הרצף החינוכי ומקדמים את הקשר והשותפויות בין מסגרות החינוך בקהילה .אנו רואים בכם שותפים בתהליך החינוכי, שותפות המבוססת על אמון והדדיות מתוך מטרה להעניק  מענה חינוכי ההולם לכל תלמידי הכפר.

 

 

מאחלים לילדיכם שנת לימודים פורייה, מוצלחת ומהנה, אנו לשרותכם לכל דבר ועניין.

 

 

עודד הלפרין – ראש המועצה                                            

רוית נחום – מנהלת מחלקת חינוך                                           

מועדי רישום

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ”י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ”א יחל: 

ביום שני א’ בשבט התש”ף (27 בינואר 2020) ויימשך עד יום ראשון כ”א בשבט התש”ף (16 בפברואר 2020). יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חל על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום כמפורט בסעיף 1.2.

מידע כללי וחשוב

·        הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות האינטרנט על פי זיהוי התלמיד הנרשם במספר תעודת הזהות שלו ושל הוריו.

·        ילדים הלומדים בגני הילדים בשנה הנוכחית חייבים אף הם ברישום לשנה”ל הבאה.

·        *תעריף תשלומי האגרה מבוסס על חוזר תשלומי ההורים תש”פ ויעודכן בהמשך.

·        הרישום במערכת הוא:

# ממלכתי  גן ציבורי /גן במתכונת קיבוצית / בי”ס רבין.

# ממלכתי  דתי-גן /בי”ס /יד ששון/בית חינוך גלילי /שירת הגליל.

 

הרשמה לגני הממלכתי דתי דרך מועצה אזורית גליל תחתון ועל פי שיקול דעתם.

 

*המתנ”ס מפעיל את הגנים במתכונת הקיבוצית ויש להסדיר תשלום בנפרד.

גילאי הרישום

 

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס’ 32), התשע”ג – 2013 שהתקבל בכנסת

ביום א’ באב תשע”ג  8.7.2013.

                                                                 

            כיתה א’ – התאריכים :       כ”ט בטבת התשע”ד –   1 בינואר 2014

                                                        ט’ בטבת התשע”ה     –   31 בדצמבר 2014

            גילאי 5 – התאריכים :        י’ בטבת התשע”ה      –   1 בינואר 2015

                                                        י”ט בטבת התשע”ו    –   31 בדצמבר 2015

            גילאי 4 – התאריכים :        כ’ בטבת התשע”ו      –   1 בינואר 2016

                                                        ב’ בטבת התשע”ז      –   31 בדצמבר 2016

            גילאי 3 – התאריכים :        ג’ בטבת התשע”ז       –   1 בינואר 2017

                                                        י”ג בטבת התשע”ח   –   31 בדצמבר 2017

 

 

            חריגי גיל רך :

            לתשומת לבכם, החל משנת הלימודים התשפ”א  לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו להם 3.

            לאור האמור, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 1.1.2018 עד 15.1.2018 (כולל).

 

מידע כללי

העתק מגורים בין רשויות:

רישום לגן עקב מעבר דירה בין רשויות יתבצע בכפוף לכתובת עדכנית בתעודת הזהות של שני ההורים וביטול רישום מטעם הרשות האחרת, ממנה עוברת המשפחה לכפר תבור.

 

 

לידיעתכם!

כתובת המגורים המופיעה בת”ז חייבת להיות תואמת לכתובת הארנונה ברשות, חוסר התאמה יזום ומודע על ידי ההורים הינו עבירה על החוק ועלול להוביל להוצאת התלמיד/ה מהמוסד החינוכי לאחר קבלת השיבוץ.

 

הורים גרושים/פרודים

במעמד הרישום יש למלא את פרטי שני ההורים כמו כן, יתבקשו כתב הצהרה והתחייבות לצורכי הרישום העברה לגנים ובתי ספר.

 

ילדים עם אתגר בריאותי

הורים לילדים עם אתגרי בריאות[ אלרגיה וכו’]המעוניינים בסיוע רפואי לילדיהם, מתבקשים לדווח לרשות ולצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים על מנת שניתן יהיה לבקש עבורם סיוע רפואי ולהתאים עבורם את התזונה.

 

 

 

עקרונות מנחים לשיבוץ בנכם/בתכם בגן

 

לרוב, הרכב גני הילדים הוא דו גילאי, הרכב גן הילדים עשוי להשתנות משנה לשנה בהתאם לאילוצים, לצרכים ולמדיניות מחלקת החינוך. למשל גן דו גילאי יהפוך לגן חד גילאי.

בהתאם לנתוני הרישום, יתכנו שינויים נוספים כגון פתיחת גנים חדשים ושינויים במיקום גנים קיימים. 

הרכב הגנים בתשפ”א: צעירים -דו גילאי. בוגרים -חד גילאי*

 

עקרונות מנחים לשיבוץ ילדיכם:

1.    שימור קבוצת השווים

2.    מזעור מעברים

3.    שאיפה לשימור איזון מגדרי ואיזון שנתונים

4.    פיזור ילדים משולבים 

5.    שאיפה לשימור רצף גאוגרפי במעבר מגן צעיר לחובה

  

 

הודעת שיבוץ ילדכם לגן תשלח בתאריך :15/7

*הגנים הבוגרים :אלון, כלנית ונרקיס

 

תהליך הגשת הערר

 

אפשר להגיש ערר אחד בלבד על שיבוץ לגן. את הערר יש להגיש לכתובת המייל של  מחלקת החינוך   hinuch@kefar-tavor,muni.il

הגשת הערר:

10  ימים מיום קבלת השיבוץ ,המועד המדויק יצוין בהודעת השיבוץ אשר תשלח לביתכם. מענה לערעורים עד שבועיים מיום הערעור.

 

לתשומת ליבכם:

ערר אשר יוגש לאחר מועד שיפורסם לא יתקבל ולא יידון. תושבים והורים אשר אין להם גישה לאינטרנט ומעוניינים לצרף אסמכתאות לבקשת הערר, לרבות חוות דעת רפואית/פסיכולוגים. מתבקשים להגיש החומרים למחלקת החינוך ולוודא קבלתם.

וועדת הערר תפרסם את ההחלטה תוך שבועיים ממועד האחרון להגשת הערר.

 

בקשת ערר תידון בהתאם לקריטריונים הבאים:

1.    גיל הילד

2.    קבוצת השווים

3.    המלצת הפסיכולוגית של הרשות

 

 

השיבוץ  הסופי יינתן בתאריך  10/8.

גנים במתכונת קיבוצית

 

על מנת לאפשר חינוך מיטבי לילדי כפר תבור, אנו מאפשרים לתלמידים להירשם לגנים “במתכונת קיבוצית” בשיתוף פעולה עם המתנ”ס,המציעים תוספות מעבר לחוק חינוך חינם (המכונה “טרכטנברג”) . לפיכך בפני הורה המעוניין לרשום את ילדיו עומדת האופציה לבחור את הגן “הקיבוצי” המעניק תוספות כדלקמן:   

 

שעות הלימודים
יום מלא- 7:00- 16:00

מחצית היום- 7:00- 14:00
יום ו- 7:00- 12:45

תקופת הלימודים    01.09.2020 עד 30.06.2021. –

 

 

הרכב הצוות

 

 • 7:00 סייעת ראשונה
 • 7:30 סייעת שניה
 • 8:00 גננת
 • עד השעה 14:00, גננת ושתי סייעות.
 • בשעות 14:00- 16:00 שתי סייעות.

 

לוח חופשות

בימי חופשות משרד החינוך תחליף את הגננת אשת צוות בין השעות 8:00 – 14:00

 

פעילות בחגים למעט ערבי חג וימי שבתון [לוח החופשות יפורסם במכתב השיבוץ לגנים]

 

 

ארוחות
ארוחת בוקר- ישראלית המורכבת מגבינות, ירקות, חומוס, טחינה, ביצים ועוד.
ארוחת צהריים- בשרית חמה כל יום.   
ארוחת ארבע- פירות, כריכים, ומאפים תוצרת ידי הילדים.

המזון מיוצר מידי יום במטבח “אלוני התבור” ואיכות המזון מפוקחת ע”י משרד הבריאות והאגודה לבריאות הציבור.                                                                   

 

פעילות קיץ

 במהלך חודשים יולי אוגוסט 2020  (עד מחציתו) יתקיימו הלימודים במתכונת קייטנה ללא סבסוד של משרד החינוך, וע”פ רישום מראש של הילדים. (מחיר הקייטנה יועבר בנפרד)
עלויות
עלויות יימסרו בהמשך – [תזכורת : השנה  1,215
ליום מלא ו- 971 למחצית היום]

תשלום ישירות  למתנ”ס!{

גנים במתכונת ציבורית

 

בכפר תבור כיום גן “ציבורי” הפועל מתכונת משרד החינוך ללא תוספות וללא צהרון.   (השנה במסגרת גן רב גילאי בשנה”ל תש”פ גן אחד או שניים מותנה במספר הנרשמים)

שעות הלימודים
 7:30 עד 14:00.

תקופת הלימודים
01.09.2020 עד 30.06.2021.

הרכב הצוות
גננת וסייעת אחת בלבד עבור גן המונה עד 35 תלמידים 
(במקרה של גן רב גילאי ומעל 30 ילדים תיבחן סייעת נוספת).

לוח חופשות
הגן פועל ע”פ לוח החופשות של משרד החינוך.

ארוחות
באחריות ההורים.

עלויות
תשלומי חובה על פי משרד החינוך (716 ₪).

התנאי לפתיחת גן ציבורי- ע”פ הנחיות משרד החינוך בכל הקשור למספרי תלמידים. 

 

ההורים מתבקשים לציין בעת ההרשמה, האם ברצונם להיכלל במערכת ה”קיבוצית” או ה”ציבורית”.

תוכניות לימודים והעשרה בגנים בשנה"ל תשפ"א

 

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית, אשר מטרתה לטפח את יכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות  של ילדי הגן ולהקנות  להם ערכים, ידע ומטען תרבותי. הלמידה מתרחשת  בדרך חווייתית, מכוונת יצירה משחק ובמרחבים מגוונים ומאפשרי צמיחה.

 

להלן פירוט תוכניות החברתית  וההעשרה הפועלות בגנים:

קרן קרב – לכל גן שני חוגים.

פעילות הורים ילדים – 2 פעילויות בשנה בהתאם לבחירת הגננת.

ספריית פיג’מות – תכנית להעשרת השפה, במסגרתה הגננות מספרות לילדים סיפור וכל ילד מקבל ספר מתנה אחת לחודש לביתו.

סל תרבות בגנים – הילדים נחשפים למופעי תרבות, תאטרון, מחול ומוזיקה.

טיולים מחוץ לכפר -2 טיולים על פי בחירת הגננת.

טיולים בתוך הכפר-ספריה ,שדות הכפר, בית המוזיקה ,מוזאון המושבה,” תיאטרון בכפר “-מתחם יערה  .

פעילויות משותפות עם בית ספר רבין.

בריאות  השן – 4 מפגשים המועברים יעל ידי שיננית ומפגש אחד המועבר על ידי רופא שיניים. [מיזם משותף של משרד החינוך ומשרד הבריאות].

הדרכה פרטנית להורים – בהדרכת מנהלת  השירות הפסיכולוגי.[*שפ”ח]

ייעודו של השירות  הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ”) בישראל הוא לקדם את רווחתם ובריאותם הנפשית של כל התלמידים במערכת החינוך. השירות הפסיכולוגי-חינוכי מיועד לתלמידים, להורים לצוותי החינוך בגני הילדים ובבתי הספר ולגורמים בקהילתיים.

השירות הפסיכולוגי החינוכי ( *שפ”ח) מלווה את הילד, משפחתו ומערכת החינוך לאורך מסלול התפתחותו, מגן חובה  ועד גיל 18 באוכלוסיות רגילות ועד גיל 21 באוכלוסיות בעלות צריכים מיוחדים.

בכפר תבור ניתן  השירות מגיל הגן ועד גיל סיום יסודי ,כמו כן הפסיכולוגית שותפה בחשיבה מערכתית ויעוץ לתלמידים והוריהם מעל גיל 12.

ייעודו של השירות  הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ”) בישראל הוא לקדם את רווחתם ובריאותם הנפשית של כל התלמידים במערכת החינוך. השירות הפסיכולוגי-חינוכי מיועד לתלמידים, להורים לצוותי החינוך בגני הילדים ובבתי הספר ולגורמים בקהילתיים.

השירות הפסיכולוגי החינוכי ( *שפ”ח) מלווה את הילד, משפחתו ומערכת החינוך לאורך מסלול התפתחותו, מגן חובה  ועד גיל 18 באוכלוסיות רגילות ועד גיל 21 באוכלוסיות בעלות צריכים מיוחדים.

בכפר תבור ניתן  השירות מגיל הגן ועד גיל סיום יסודי ,כמו כן הפסיכולוגית שותפה בחשיבה מערכתית ויעוץ לתלמידים והוריהם מעל גיל 12.

בשפ”ח שמים דגש מקצועי על מתן מענה לגיל הרך, כעבודת מניעה לשנים מאוחרות יותר, עבודת השירות הפסיכולוגי -חינוכי בגן הילדים מבוססת על מדיניות אגף לפסיכולוגיה בשפ”י, ונועדה לקדם תהליכי התפתחות ולמנוע ולצמצם סיכון, לפיכך שותף השפ”ח בצוות הגיל הרך יישובי לחשיבה והתאמת מענים רשותיים-מערכתיים ובניית תוכניות מניעה והתערבות המותאמות לצרכי הקהילה. השפ”ח פועלת על גישה אקולוגית בה אוכלוסיית היעד של הפסיכולוג החינוכי כוללת לא רק את הילד, אלא גם את משפחתו, הצוות החינוכי ושאר הגורמים המשפיעים ומלווים אותו במהלך התפתחותו. עבודת השפ”ח בגן הילדים מאופיינת ברצף לאורך השנה ונעה בין התחום פרטני ולתחום המערכתי, וכוללת תהליכי איתור צרכי הילדי והמערכת, הערכה והתערבות. העבודה הנעשית באמצעות הרחבת הידע המודעות בקרב הורים וצוותי חינוך תוך מתן הדרכות פרטניות,  איתור מוקדם של קשיים אצל ילדים באמצעות תצפיות וקבלת מידע מהורים ואנשי צוות, אבחון וטיפול בילדים במידת הצורך או הפניתם לגורמי טיפול חיצוניים ( מכון להתפתחות הילד, מטפלים פרא-רפואיים) כמו כן , לשפ”ח תפקיד מרכזי בהתערבות במצבי חירום וטיפול בילדים במצוקה או עם חרדות.

תאריכים חשובים:

 

27/8/2020   17:00- 19:00 מפגש הורה ילד בפעוטונים

30/8/2020   17:00-18:00מפגש הורה ילד בגנים צעירים

                   18:00-19:00 מפגש הורה ילד בגנים בוגרים

                   20:00 אספת הורים בפעוטונים

31/8/2020  20:00  אספת הורים בגנים בוגרים

                  19:00  אספת הורים בגנים הצעירים 

הרשמה לכיתה א'

 משפחות יקרות שלום רב,

המעבר מהגן לכיתה א’ הינו מעבר משמעותי ומרגש עבור הילדים וההורים.

ההתרגשות הרבה מלווה בשאלות, מחשבות, חששות ועוד. צוות בית הספר נערך למעבר ואף הוא נרגש ונערך. מעבר ילדיכם מהגן, לבית הספר מלווה בתכנית המעברים של משרד החינוך ומכיל מספר תחנות בדרך עד לקליטתם, עם פתיחת שנת הלימודים.

עם כניסתם של ילדכם לכיתה א’, בבי”ס יצחק רבין, כחלק מתוכנית הלימודים אנו יוצאים לביקורים ופעילויות בספריה במהלך שעות הלימודים. לכן, אנו מבקשים לרשום את ילדכם לספריית כפר תבור.

בית הספר שייך לתכנית השאלת ספרים ולכן אין צורך לרכוש ספרים באופן פרטי. הנכם משלמים את התשלום לבית הספר (דרך תשלום הארנונה למועצה) והספרים נרכשים במרוכז ומחולקים לכל התלמידים באופן מסודר.

אנו שמחים לשתף אתכם בתכנית הקליטה של ילדיכם ולהיות לכם למענה בעת הצורך.

כחלק מתוכנית המעברים מתקיימים מפגשים פנימיים:

 • מנהלת מחלקת החינוך, מנהלת בית הספר ומפקחת הגנים- לבניית ודיוק תכנית המעברים לשנה הנוכחית.
 • ועדת החינוך דנה בנושא “המעברים” כחלק מתוכנית רשותית כוללת.

בהמשך– יתקיימו מפגשי הנהלת בית הספר עם גננות גן החובה למסירת מידע בהתאם לחתימתכם על חוזרי ויתור הסודיות וכחלק מההערכות השוטפת כמידי שנה.

אנא רשמו בפניכם את התאריכים של המפגשים הבאים:

 • 10.5.20 שעה 19:00 – מפגש הורים (ללא ילדים) בבית הספר- הצגת בעלי תפקידים, תפיסה חינוכית, תכנית קליטה ומענה על שאלות עם מנהלת, יועצת, פסיכולוגית ומנהלת מחלקת החינוך. יום זה יהיה המועד אחרון לקבלת טפסי רישום וויתור סודיות.
 • 15.5.20- בוקר פתוח להורים ברחבי בית הספר בליווי המנהלת והיועצת.
 • 27.8.2020- יום חמישי, בשעה 19:00 אסיפת הורים ומפגש עם צוות בית הספר (ללא ילדים).
 • 28.8.2020 יום שישי – מפגש היכרות קבוצתי – פעילות הורים וילדים עם מחנכת הכיתה- היכרות מחנכת הכיתה והחברים החדשים. לו”ז יישלח בהמשך.
 • 31.8.2020 – יום שני, בשעה 17:45 טקס קבלת כיתות א’ – הורים וילדים בהובלת שכבת ו’.
 • שנת הלימודים תש”פ, תיפתח ביום שלישי 1.9.2020 בשעה 8:00 .

*לידיעה תכנית המעברים כוללת גם מפגשים של ילדי הגנים עם תלמידי כיתות א’ בהובלת הגננות ומחנכות א’- מועדים יימסרו בהמשך, במפגשים אלו ילדי הגנים מגיעים לסיורים מודרכים בבית הספר על מנת להכיר את הסביבה הפיסית ולחוש את האווירה.

כמו כן, ילדי הגנים יגיעו לטקס שבועות בבית הספר בליווי הגננות כמידי שנה.

למכתב הנ”ל מצורפים טפסים, נבקש  למלא ולהעביר לגננות עד לתאריך 10.5.20 (טפסים שיועברו בזמן ייכללו בתוכנית השיבוץ של הילדים.  הודעת שיבוץ לכיתות תישלח על פי הכתובת שבטפסים באמצע אוגוסט 2020).

תודה על שיתוף הפעולה ובברכת קליטה נעימה ומוצלחת,

קרן קורן – מנהלת בית הספר

פרח בורברג/לירון מרגלית – יועצת בית הספר

סגירת תפריט
דילוג לתוכן