ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית כפר תבור
סמל המועצה של כפר תבור

מועצה מקומית כפר תבור מחלקת חינוך

מידעון רישום לגני הילדים וכיתה א' שנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022

ברוכים הבאים למידעון הרישום של מחלקת החינוך.

הננו שמחים להודיעכם כי מחלקת החינוך נערכת לרישום הילדים לגנים ורישום

הילדים העולים לכיתה א’ לשנת הלימודים תשפ”ב (2021-2022).

ומברכים אתכם על כי בנכם/בתכם זכאי/ת להירשם ולהיקלט בגן עירוני

ממלכתי/ממלכתי דתי (מתכונת קיבוצית/ ציבורית על פי בחירתכם)  ובכיתה א’ בבה”ס ע”ש יצחק רבין.

במידעון תמצאו מידע חיוני אודות הליכי ומדיניות הרישום.

בברכת הצלחה

מזכירות מחלקת החינוך כפר תבור . hinuch@kefar-tavor,muni.il

ספר ופרחים

הורים יקרים.

מתרגשים יחד אתכם על הצטרפות בתכם / בנכם למשפחת תלמידי כפר תבור בשנת הלימודים הקרובה. זה הזמן להצטרף אל מערכת חינוכית המספקת חינוך במרחבים מאפשרים מגוון הזדמנויות תוך קידום מסוגלות, יצירתיות וייחודיות של כל אחד ואחת מילדי הכפר.

מחלקת  החינוך בכפר פועלת למען יצירת  מצוינות בשלושה רבדים: מצוינות  ארגונית, מצוינות חינוכית -לימודית ומצוינות ערכית -חברתית  .המערכת פועלת  לקידום וחיזוק המנהיגות החינוכית, פיתוח ויצירת מרחבי למידה חדשניים לביסוס חינוך הטרוגני, לצד מיקסום חינוך חברתי המחובר לקהילה המושתת על שוויון וכבוד הדדי.

הורים יקרים, אנו מאמינים בחשיבות קידום הרצף החינוכי ולפיכך מטפחים  את  הקשר והשותפויות בין מסגרות החינוך בקהילה ומחוץ לה [פורמליות ובלתי פורמליות]

כמו כן, אנו רואים בכם שותפים מלאים לתהליך החינוכי ולכן מטפחים שותפות המבוססת על אמון והדדיות מתוך מטרה להעניק  מענה חינוכי ההולם לילדיכם היקרים.

 מאחלים לילדיכם שנת לימודים פורייה, מוצלחת ומהנה ,אנו לשרותכם לכל דבר ועניין.

 

 

עודד הלפרין – ראש המועצה                                            

רוית נחום – מנהלת מחלקת חינוך                                           

מועדי רישום

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ”י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ”א יחל:

ביום חמישי, א’ בשבט התשפ”א (14 בינואר 2021) ויימשך עד יום רביעי כ”א בשבט התשפ”א (3 בפברואר 2021). יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חל על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום כמפורט בסעיף 1.2

מידע כללי וחשוב

·        הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות האינטרנט על פי זיהוי התלמיד הנרשם במספר תעודת הזהות שלו ושל הוריו.

·        ילדים הלומדים בגני הילדים בשנה הנוכחית חייבים אף הם ברישום לשנה”ל הבאה.

·        *תעריף תשלומי האגרה מבוסס על חוזר תשלומי ההורים תש”פ ויעודכן בהמשך.

·        הרישום במערכת הוא:

# ממלכתי גן ציבורי /גן במתכונת קיבוצית / בי”ס רבין.

# ממלכתי דתי-גן /בי”ס: מרכז לביא.

 

הרשמה לגני הממלכתי דתי דרך מועצה אזורית גליל תחתון ועל פי שיקול דעתם.

 

*המתנ”ס מפעיל את הגנים במתכונת הקיבוצית ויש להסדיר תשלום בנפרד.

גילאי הרישום

חובת הרישום לגן ילדים רשמי או מוכר שאינו רשמי חלה על ילדים בגיל 3 ואילך. בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס’ 32), תשע”ג-2013, כל הילדים שנולדו בשנתון לועזי מסוים נכללים באותה שכבת גיל לצורך חוק לימוד חובה.

כיתה א’:  י’ בטבת התשע”ה – 1 בינואר 2015 עד י”ט בטבת התשע”ו – 31 בדצמבר 2015

גילאי 5: כ’ בטבת התשע”ו – 1 בינואר 2016 עד ב’ בטבת התשע”ז – 31 בדצמבר 2016

גילאי 4: ג’ בטבת התשע”ז – 1 בינואר 2017 עד י”ג בטבת התשע”ח – 31 בדצמבר 2017

גילאי 3: י”ד בטבת התשע”ח – 1 בינואר 2018 עד כ”ג בטבת התשע”ט – 31 בדצמבר 2018

חריגי גיל רך

החל משנת הלימודים תשפ”א לא מתאפשר רישום של ילדים שלא מלאו להם שלוש שנים לפי חוק לימוד חובה, ולכן לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מתאריך 1.1.2019 ועד תאריך 15.1.2019 (כולל).

מידע כללי

העתק מגורים בין רשויות:

רישום לגן עקב מעבר דירה בין רשויות יתבצע בכפוף לכתובת עדכנית בתעודת הזהות של שני ההורים וביטול רישום מטעם הרשות האחרת, ממנה עוברת המשפחה לכפר תבור.

לידיעתכם!

כתובת המגורים המופיעה בת”ז חייבת להיות תואמת לכתובת הארנונה ברשות, חוסר התאמה יזום ומודע על ידי ההורים הינו עבירה על החוק ועלול להוביל להוצאת התלמיד/ה מהמוסד החינוכי לאחר קבלת השיבוץ.

הורים גרושים/פרודים

במעמד הרישום יש למלא את פרטי שני ההורים כמו כן, יתבקשו כתב הצהרה והתחייבות לצורכי הרישום העברה לגנים ובתי ספר.

ילדים עם אתגר בריאותי

הורים לילדים עם אתגרי בריאות[ אלרגיה וכו’]המעוניינים בסיוע רפואי לילדיהם, מתבקשים לדווח לרשות ולצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים על מנת שניתן יהיה לבקש עבורם סיוע רפואי ולהתאים עבורם את התזונה.

ילד מצייר
פארק שעשועים
משחקים לילידם

עקרונות מנחים לשיבוץ בנכם/בתכם בגן

לרוב, הרכב גני הילדים הוא דו גילאי, הרכב גן הילדים עשוי להשתנות משנה לשנה בהתאם לאילוצים, לצרכים ולמדיניות מחלקת החינוך. למשל גן דו גילאי יהפוך לגן חד גילאי.

בהתאם לנתוני הרישום, יתכנו שינויים נוספים כגון פתיחת גנים חדשים ושינויים במיקום גנים קיימים.

הרכב הגנים בתשפ”א: צעירים -דו גילאי. בוגרים -חד גילאי*

עקרונות מנחים לשיבוץ ילדיכם:

1.    שימור קבוצת השווים

2.    מזעור מעברים

3. שאיפה לשימור איזון מגדרי ואיזון שנתונים

4.    פיזור ילדים משולבים

5.    שאיפה לשימור רצף גאוגרפי במעבר מגן צעיר לחובה

הודעת שיבוץ ילדכם לגן תשלח בתאריך :15/7

*הגנים הבוגרים :אלון, כלנית ונרקיס

תהליך הגשת הערר

אפשר להגיש ערר אחד בלבד על שיבוץ לגן. את הערר יש להגיש לכתובת המייל של  מחלקת החינוך hinuch@kefar-tavor,muni.il

הגשת הערר:

10 ימים מיום קבלת השיבוץ ,המועד המדויק יצוין בהודעת השיבוץ אשר תשלח לביתכם. מענה לערעורים עד שבועיים מיום הערעור.

לתשומת ליבכם:

ערר אשר יוגש לאחר מועד שיפורסם לא יתקבל ולא יידון. תושבים והורים אשר אין להם גישה לאינטרנט ומעוניינים לצרף אסמכתאות לבקשת הערר, לרבות חוות דעת רפואית/פסיכולוגים. מתבקשים להגיש החומרים למחלקת החינוך ולוודא קבלתם.

וועדת הערר תפרסם את ההחלטה תוך שבועיים ממועד האחרון להגשת הערר.

בקשת ערר תידון בהתאם לקריטריונים הבאים:

1. גיל הילד

2. קבוצת השווים

3. המלצת הפסיכולוגית של הרשות

השיבוץ  הסופי יינתן בתאריך  10/8.

גנים במתכונת קיבוצית

 

על מנת לאפשר חינוך מיטבי לילדי כפר תבור, אנו מאפשרים לתלמידים להירשם לגנים “במתכונת קיבוצית” בשיתוף פעולה עם המתנ”ס,המציעים תוספות מעבר לחוק חינוך חינם (המכונה “טרכטנברג”). לפיכך בפני הורה המעוניין לרשום את ילדיו עומדת האופציה לבחור את הגן “הקיבוצי” המעניק תוספות כדלקמן:   

 

שעות הלימודים
יום מלא- 7:00- 16:00

מחצית היום- 7:00- 14:00
יום ו- 7:00- 12:45

תקופת הלימודים    01.09.2021 עד 30.06.2022. –

 

הרכב הצוות

 

 • 7:00 סייעת ראשונה
 • 7:30 סייעת שניה
 • 8:00 גננת
 • עד השעה 14:00, גננת ושתי סייעות.
 • בשעות 14:00- 16:00 שתי סייעות.

 

לוח חופשות

בימי חופשות משרד החינוך תחליף את הגננת אשת צוות בין השעות 8:00 – 14:00

פעילות בחגים למעט ערבי חג וימי שבתון [לוח החופשות יפורסם במכתב השיבוץ לגנים]

 

ארוחות
ארוחת בוקר- ישראלית המורכבת מגבינות, ירקות, חומוס, טחינה, ביצים ועוד.
ארוחת צהריים- בשרית חמה כל יום.   
ארוחת ארבע- פירות, כריכים, ומאפים תוצרת ידי הילדים.

המזון מיוצר מידי יום במטבח “אלוני התבור” ואיכות המזון מפוקחת ע”י משרד הבריאות והאגודה לבריאות הציבור.                                                                   

 

פעילות קיץ

במהלך חודשים יולי אוגוסט 2020  (עד מחציתו) יתקיימו הלימודים במתכונת קייטנה ללא סבסוד של משרד החינוך, וע”פ רישום מראש של הילדים. (מחיר הקייטנה יועבר בנפרד).

עלויות
עלויות יימסרו בהמשך 

תשלום ישירות  למתנ”ס!

גנים במתכונת ציבורית

בכפר תבור כיום גן “ציבורי” הפועל מתכונת משרד החינוך ללא תוספות וללא צהרון.   (השנה במסגרת גן רב גילאי בשנה”ל תש”פ גן אחד או שניים מותנה במספר הנרשמים)

שעות הלימודים
7:30 עד 14:00.

תקופת הלימודים
01.09.2021 עד 30.06.2022.

הרכב הצוות
גננת וסייעת אחת בלבד עבור גן המונה עד 35 תלמידים
(במקרה של גן רב גילאי ומעל 30 ילדים תיבחן סייעת נוספת).

לוח חופשות
הגן פועל ע”פ לוח החופשות של משרד החינוך.

ארוחות
באחריות ההורים.

עלויות
תשלומי חובה על פי משרד החינוך.

התנאי לפתיחת גן ציבורי- ע”פ הנחיות משרד החינוך בכל הקשור למספרי תלמידים.

ההורים מתבקשים לציין בעת ההרשמה, האם ברצונם להיכלל במערכת ה”קיבוצית” או ה”ציבורית”.

תוכניות לימודים והעשרה בגנים בשנה"ל תשפ"א

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית, אשר מטרתה לטפח את יכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות  של ילדי הגן ולהקנות  להם ערכים, ידע ומטען תרבותי. הלמידה מתרחשת  בדרך חווייתית, מכוונת יצירה משחק ובמרחבים מגוונים ומאפשרי צמיחה.

להלן פירוט תוכניות החברתית  וההעשרה הפועלות בגנים:

קרן קרב – לכל גן שני חוגים.

פעילות הורים ילדים – 2 פעילויות בשנה בהתאם לבחירת הגננת.

ספריית פיג’מות – תכנית להעשרת השפה, במסגרתה הגננות מספרות לילדים סיפור וכל ילד מקבל ספר מתנה אחת לחודש לביתו.

סל תרבות בגנים – הילדים נחשפים למופעי תרבות, תאטרון, מחול ומוזיקה.

טיולים מחוץ לכפר -2 טיולים על פי בחירת הגננת.

טיולים בתוך הכפר-ספריה ,שדות הכפר, בית המוזיקה ,מוזאון המושבה,” תיאטרון בכפר “-מתחם יערה  .

פעילויות משותפות עם בית ספר רבין.

בריאות  השן – 4 מפגשים המועברים יעל ידי שיננית ומפגש אחד המועבר על ידי רופא שיניים. [מיזם משותף של משרד החינוך ומשרד הבריאות].

הדרכה פרטנית להורים – בהדרכת מנהלת  השירות הפסיכולוגי.[*שפ”ח]

ייעודו של השירות  הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ”) בישראל הוא לקדם את רווחתם ובריאותם הנפשית של כל התלמידים במערכת החינוך. השירות הפסיכולוגי-חינוכי מיועד לתלמידים, להורים לצוותי החינוך בגני הילדים ובבתי הספר ולגורמים בקהילתיים.

השירות הפסיכולוגי החינוכי ( *שפ”ח) מלווה את הילד, משפחתו ומערכת החינוך לאורך מסלול התפתחותו, מגן חובה  ועד גיל 18 באוכלוסיות רגילות ועד גיל 21 באוכלוסיות בעלות צריכים מיוחדים.

בכפר תבור ניתן  השירות מגיל הגן ועד גיל סיום יסודי ,כמו כן הפסיכולוגית שותפה בחשיבה מערכתית ויעוץ לתלמידים והוריהם מעל גיל 12.

ייעודו של השירות  הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ”) בישראל הוא לקדם את רווחתם ובריאותם הנפשית של כל התלמידים במערכת החינוך. השירות הפסיכולוגי-חינוכי מיועד לתלמידים, להורים לצוותי החינוך בגני הילדים ובבתי הספר ולגורמים בקהילתיים.

השירות הפסיכולוגי החינוכי ( *שפ”ח) מלווה את הילד, משפחתו ומערכת החינוך לאורך מסלול התפתחותו, מגן חובה  ועד גיל 18 באוכלוסיות רגילות ועד גיל 21 באוכלוסיות בעלות צריכים מיוחדים.

בכפר תבור ניתן  השירות מגיל הגן ועד גיל סיום יסודי ,כמו כן הפסיכולוגית שותפה בחשיבה מערכתית ויעוץ לתלמידים והוריהם מעל גיל 12.

בשפ”ח שמים דגש מקצועי על מתן מענה לגיל הרך, כעבודת מניעה לשנים מאוחרות יותר, עבודת השירות הפסיכולוגי -חינוכי בגן הילדים מבוססת על מדיניות אגף לפסיכולוגיה בשפ”י, ונועדה לקדם תהליכי התפתחות ולמנוע ולצמצם סיכון, לפיכך שותף השפ”ח בצוות הגיל הרך יישובי לחשיבה והתאמת מענים רשותיים-מערכתיים ובניית תוכניות מניעה והתערבות המותאמות לצרכי הקהילה. השפ”ח פועלת על גישה אקולוגית בה אוכלוסיית היעד של הפסיכולוג החינוכי כוללת לא רק את הילד, אלא גם את משפחתו, הצוות החינוכי ושאר הגורמים המשפיעים ומלווים אותו במהלך התפתחותו. עבודת השפ”ח בגן הילדים מאופיינת ברצף לאורך השנה ונעה בין התחום פרטני ולתחום המערכתי, וכוללת תהליכי איתור צרכי הילדי והמערכת, הערכה והתערבות. העבודה הנעשית באמצעות הרחבת הידע המודעות בקרב הורים וצוותי חינוך תוך מתן הדרכות פרטניות,  איתור מוקדם של קשיים אצל ילדים באמצעות תצפיות וקבלת מידע מהורים ואנשי צוות, אבחון וטיפול בילדים במידת הצורך או הפניתם לגורמי טיפול חיצוניים ( מכון להתפתחות הילד, מטפלים פרא-רפואיים) כמו כן , לשפ”ח תפקיד מרכזי בהתערבות במצבי חירום וטיפול בילדים במצוקה או עם חרדות.

הרשמה לכיתה א'

משפחות יקרות שלום רב,

המעבר מהגן לכיתה א’ הינו מעבר משמעותי ומרגש עבור הילדים וההורים.

על אף הקורונה שפקדה את העולם כולו במרץ 2020, אנחנו בשיא ההערכות והדיוק בתוכנית המעברים וחשוב לנו לעדכן כי אנו עושים כמיטב יכולתינו ליצור את ההתאמות הנדרשות בעידן החדש שנוצר. הקורונה מבחינתנו היוותה נקודת זינוק להתאמות שונות ובזכותה נערכנו ביתר שאת לקראת הבאות. נציין כי אנו פועלים על פי הנחיות משרד החינוך ובשיתוף הפיקוח בכדי לטייב את הדרך ובייחוד לאור המציאות החדשה שנוצרה.

ילדים כותבים
כניסת בית ספר
תמונת רקע

כחלק מתוכנית המעברים מתקיימים מפגשים המפורטים להלן (כל המפגשים מתקיימים/יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות ועל פי הנוהל , במידה ולא יתאפשרו מפגשי פנים אל פנים – נקיימם באופן מקוון):

 • מנהלת מחלקת החינוך, מנהלת בית הספר – דיוק תכנית המעברים בהתאם לתוכנית הרשותית שנבנתה.
 • סיור הורים/בוקר פתוח בבית הספר בהובלת מנהלת בית הספר והיועצת.
 • סדרת מפגשי הדרכת הורים על ידי פסיכולוגית הרשות לקראת העלייה לכיתה א’.
 • מפגש מפקחים ורשות עם צוות בית הספר והגננות .
 • מפגש הנהלת בית הספר עם גננות גן החובה להכרות עם סביבות הלמידה באופן הדדי ותיאום תוכניות עבודה.
 • מפגש יועצת עם גננות גן החובה למסירת מידע בהתאם לחתימתכם על חוזרי ויתור הסודיות.
 • מפגש הורים (ללא ילדים) עם צוות בית הספר להכרת בעלי התפקידים, תפיסה חינוכית , תכנית קליטה ומענה לשאלות.
 • מפגשי אסיפות הורים לקראת פתיחת שנת הלימודים.
 • מפגשי מחנכות הכיתות עם התלמידים העולים לכיתה א’ במהלך השבוע האחרון של אוגוסט.
 • טקס קבלת תלמידי כיתות א’ בסוף אוגוסט.

לעת עתה, אנו מבקשים מכם להקדיש זמן למילוי הטופס המקוון ולסיימו לכל המאוחר עד ה- 11.5.21 (ראו ההנחיות בקישור המצ”ב). לאחר מכן לא נוכל להתחייב להתאמה בשיבוצים שיעשו בהמשך מכיוון שאנו מתייחסים לתמונה הכוללת אליה מצטרפות גם הגננות עם דיווחיהן ( כמובן אך ורק אם חתמתם על טופס ויתור הסודיות המשולב בשאלון זה).

הודעת שיבוץ לכיתות תישלח על פי הכתובת שמסרתם בטפסים באמצע אוגוסט 2021.

ניתן לפנות לשאלות במייל ליועצת בית הספר פרח בורברג: ohp2006@gmail.com

תודה על שיתוף הפעולה ובברכת קליטה נעימה ומוצלחת,

קרן קורן מנהלת בית הספר

פרח בורברג יועצת בית הספר

סגירת תפריט
דילוג לתוכן