סמל המועצה של כפר תבור

חינוך במרחבים מאפשרים

מידעון רישום לגני הילדים וכיתה א' שנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023

הורים יקרים.

מתרגשים יחד אתכם על הצטרפות בתכם / בנכם למשפחת תלמידי כפר תבור בשנת הלימודים הקרובה. זה הזמן להצטרף אל מערכת חינוכית המספקת חינוך במרחבים מאפשרים מגוון הזדמנויות תוך קידום מסוגלות, יצירתיות וייחודיות של כל אחד ואחת מילדי הכפר.

מחלקת החינוך בכפר פועלת למען יצירת  מצוינות בשלושה רבדים: מצוינות  ארגונית, מצוינות חינוכית -לימודית ומצוינות ערכית -חברתית. המערכת פועלת  לקידום וחיזוק המנהיגות החינוכית, פיתוח ויצירת מרחבי למידה חדשניים לביסוס חינוך הטרוגני, לצד מיקסום חינוך חברתי המחובר לקהילה.

הורים יקרים, אנו מאמינים בחשיבות קידום הרצף החינוכי ולפיכך מטפחים  את  הקשר והשותפויות בין מסגרות החינוך בקהילה ומחוץ לה [פורמליות ובלתי פורמליות]

כמו כן, אנו רואים בכם שותפים מלאים לתהליך החינוכי ולכן מטפחים שותפות המבוססת על אמון והדדיות מתוך מטרה להעניק  מענה חינוכי ההולם לילדיכם היקרים.

מאחלים לילדיכם שנת לימודים פורייה, מוצלחת ומהנה ,אנו לשרותכם לכל דבר ועניין.

עודד הלפרין – ראש המועצה

רוית נחום – מנהלת מחלקת חינוך

ספר ופרחים

מועדי רישום

הרישום לכיתה א' ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"ג יחל: 

יחל ביום שני, א' בשבט התשפ"ב (3 בינואר 2022), ויימשך עד יום ראשון, כ"א בשבט התשפ"ב (23 בינואר 2022). חובה לקיים את הרישום במועדים אלה. הנחיות הרישום הן מכוח חוק לימוד חובה, תשי"ט-1949, תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959, ותקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי"ט-1959.

מידע כללי וחשוב

· הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות האינטרנט על פי זיהוי התלמיד הנרשם במספר תעודת הזהות שלו ושל הוריו.

· ילדים הלומדים בגני הילדים בשנה הנוכחית חייבים אף הם ברישום לשנה"ל הבאה.

· *תעריף תשלומי האגרה מבוסס על חוזר תשלומי ההורים תשפ"ג ויעודכן בהמשך.

· הרישום במערכת הוא:

# ממלכתי גן ציבורי / גן במתכונת קיבוצית / בי"ס רבין.

# ממלכתי דתי-גן וכיתות א' / בי"ס: מרכז לביא.

הרשמה לגני הממלכתי דתי וכיתות א' דרך מועצה אזורית גליל תחתון ועל פי שיקול דעתם.

*יש להסדיר את התשלום לגן הקיבוצי במתנ"ס.

גילאי הרישום

חובת הרישום לגן ילדים רשמי או מוכר שאינו רשמי חלה על ילדים בגיל 3 ואילך. בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), תשע"ג-2013, כל הילדים שנולדו בשנתון לועזי מסוים נכללים באותה שכבת גיל לצורך חוק לימוד חובה:

כיתה א' – ילדים שנולדו בין התאריכים: כ' בטבת התשע"ו עד 1 בינואר 2016, ב' בטבת התשע"ז, 31 בדצמבר 2016.

גילי 5 – ילדים שנולדו בין התאריכים: ג' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2017, עד י"ג בטבת התשע"ח, 31 בדצמבר 2017.

גילי 4 – ילדים שנולדו בין התאריכים: י"ד בטבת התשע"ח, 1 בינואר 2018, עד כ"ג בטבת התשע"ט, 31 בדצמבר 2018.

גילי 3 – ילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ד בטבת התשע"ט, 1 בינואר 2019, ג' בטבת התש"ף, 31 בדצמבר 2019.

חריגי גיל רך
החל משנת הלימודים התשפ"א לא מתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה. יובהר כי לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ-1.1.2020 עד 15.1.2020 (כולל).

למידע נוסף כנסו לפורטל הורים

מידע כללי

העתק מגורים בין רשויות:

רישום לגן עקב מעבר דירה בין רשויות יתבצע בכפוף לכתובת עדכנית בתעודת הזהות של שני ההורים וביטול רישום מטעם הרשות האחרת, ממנה עוברת המשפחה לכפר תבור.

לידיעתכם!

כתובת המגורים המופיעה בת"ז חייבת להיות תואמת לכתובת הארנונה ברשות, חוסר התאמה יזום ומודע על ידי ההורים הינו עבירה על החוק ועלול להוביל להוצאת התלמיד/ה מהמוסד החינוכי לאחר קבלת השיבוץ.

הורים גרושים/פרודים

במעמד הרישום יש למלא את פרטי שני ההורים כמו כן, יתבקשו כתב הצהרה והתחייבות לצורכי הרישום העברה לגנים ובתי ספר.

ילדים עם אתגר בריאותי

הורים לילדים עם אתגרי בריאות[ אלרגיה וכו']המעוניינים בסיוע רפואי לילדיהם, מתבקשים לדווח לרשות ולצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים על מנת שניתן יהיה לבקש עבורם סיוע רפואי ולהתאים עבורם את התזונה.

ילד מצייר
פארק שעשועים
משחקים לילידם

עקרונות מנחים לשיבוץ בנכם/בתכם בגן

לרוב, הרכב גני הילדים הוא דו גילאי, הרכב גן הילדים עשוי להשתנות משנה לשנה בהתאם לאילוצים, לצרכים ולמדיניות מחלקת החינוך. למשל גן דו גילאי יהפוך לגן חד גילאי.

בהתאם לנתוני הרישום, יתכנו שינויים נוספים כגון פתיחת גנים חדשים ושינויים במיקום גנים קיימים.

הרכב הגנים בתשפ"ג: צעירים -דו גילאי. בוגרים -חד גילאי*

עקרונות מנחים לשיבוץ ילדיכם:

1.    שימור קבוצת השווים

2.    מזעור מעברים

3. שאיפה לשימור איזון מגדרי ואיזון שנתונים

4.    פיזור ילדים משולבים

5.    שאיפה לשימור רצף גאוגרפי במעבר מגן צעיר לחובה

הודעת שיבוץ ילדכם לגן תשלח בתאריך :15/7

*הגנים הבוגרים :אלון, כלנית ונרקיס

תהליך הגשת הערר

אפשר להגיש ערר אחד בלבד על שיבוץ לגן. את הערר יש להגיש לכתובת המייל של  מחלקת החינוך hinuch@kefar-tavor,muni.il

הגשת הערר:

10 ימים מיום קבלת השיבוץ ,המועד המדויק יצוין בהודעת השיבוץ אשר תשלח לביתכם. מענה לערעורים עד שבועיים מיום הערעור.

לתשומת ליבכם:

ערר אשר יוגש לאחר מועד שיפורסם לא יתקבל ולא יידון. תושבים והורים אשר אין להם גישה לאינטרנט ומעוניינים לצרף אסמכתאות לבקשת הערר, לרבות חוות דעת רפואית/פסיכולוגים. מתבקשים להגיש החומרים למחלקת החינוך ולוודא קבלתם.

וועדת הערר תפרסם את ההחלטה תוך שבועיים ממועד האחרון להגשת הערר.

בקשת ערר תידון בהתאם לקריטריונים הבאים:

1. גיל הילד

2. קבוצת השווים

3. המלצת הפסיכולוגית של הרשות

השיבוץ הסופי יינתן בתאריך 10/8.

גנים במתכונת קיבוצית

על מנת לאפשר חינוך מיטבי לילדי כפר תבור, אנו מאפשרים לתלמידים להירשם לגנים "במתכונת קיבוצית" בשיתוף פעולה עם המתנ"ס,המציעים תוספות מעבר לחוק חינוך חינם (המכונה "טרכטנברג"). לפיכך בפני הורה המעוניין לרשום את ילדיו עומדת האופציה לבחור את הגן "הקיבוצי" המעניק תוספות כדלקמן:

שעות הלימודים
יום מלא- 7:00- 16:00

מחצית היום- 7:00- 14:00
יום ו- 7:00- 12:45

תקופת הלימודים 01.09.2022 עד 30.06.2023. –

הרכב הצוות

  • 7:00 סייעת ראשונה
  • 7:30 סייעת שניה
  • 8:00 גננת
  • עד השעה 14:00, גננת ושתי סייעות.
  • בשעות 14:00- 16:00 שתי סייעות.

לוח חופשות

בימי חופשות משרד החינוך תחליף את הגננת אשת צוות בין השעות 8:00 – 14:00

פעילות בחגים למעט ערבי חג וימי שבתון [לוח החופשות יפורסם במכתב השיבוץ לגנים]

ארוחות
ארוחת בוקר- ישראלית המורכבת מגבינות, ירקות, חומוס, טחינה, ביצים ועוד.
ארוחת צהריים- בשרית חמה כל יום.
ארוחת ארבע- פירות, כריכים, ומאפים תוצרת ידי הילדים.

המזון מיוצר מידי יום במטבח "אלוני התבור" ואיכות המזון מפוקחת ע"י משרד הבריאות והאגודה לבריאות הציבור.

פעילות קיץ

במהלך חודשים יולי אוגוסט 2023  (עד מחציתו) יתקיימו הלימודים במתכונת קייטנה, וע"פ רישום מראש של הילדים. (מחיר הקייטנה יועבר בנפרד).

עלויות
עלויות יימסרו בהמשך

תשלום ישירות  למתנ"ס!

גנים במתכונת ציבורית

בכפר תבור כיום גן "ציבורי" הפועל מתכונת משרד החינוך ללא תוספות וללא צהרון.

שעות הלימודים
7:30 עד 14:00.

תקופת הלימודים
01.09.2022 עד 30.06.2023.

הרכב הצוות
גננת וסייעת אחת בלבד עבור גן המונה עד 35 תלמידים
(במקרה של גן רב גילאי ומעל 30 ילדים תיבחן סייעת נוספת).

לוח חופשות
הגן פועל ע"פ לוח החופשות של משרד החינוך.

ארוחות
באחריות ההורים.

(התנאי לפתיחת גן ציבורי – ע"פ הנחיות משרד החינוך בכל הקשור למספרי תלמידים)

עלויות

תשלומי הורים בגני הילדים (ציבורי וקיבוצי) הכוללים ביטוח תאונות, טיולים, סל תרבות והעשרה יגבו בהתאם לחוזר מנכ"ל על ידי מחלקת הגביה במועצה.

ההורים מתבקשים לציין בעת ההרשמה, האם ברצונם להיכלל במערכת ה"קיבוצית" או ה"ציבורית".

תוכניות לימודים והעשרה בגנים בשנה"ל תשפ"ג

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית, אשר מטרתה לטפח את יכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות  של ילדי הגן ולהקנות  להם ערכים, ידע ומטען תרבותי. הלמידה מתרחשת  בדרך חווייתית, מכוונת יצירה משחק ובמרחבים מגוונים ומאפשרי צמיחה.

להלן פירוט תוכניות החברתית  וההעשרה הפועלות בגנים:

קרן קרב – לכל גן שני חוגים.

פעילות הורים ילדים – 2 פעילויות בשנה בהתאם לבחירת הגננת.

ספריית פיג'מות – תכנית להעשרת השפה, במסגרתה הגננות מספרות לילדים סיפור וכל ילד מקבל ספר מתנה אחת לחודש לביתו.

סל תרבות בגנים – הילדים נחשפים למופעי תרבות, תאטרון, מחול ומוזיקה.

טיול מחוץ לכפר – טיול על פי בחירת הגננת.

טיול בתוך הכפר – ספריה ,שדות הכפר, בית המוזיקה ,מוזאון המושבה," תיאטרון בכפר "-מתחם יערה  .

פעילויות משותפות עם בית ספר רבין.

בריאות  השן – 4 מפגשים המועברים יעל ידי שיננית ומפגש אחד המועבר על ידי רופא שיניים. [מיזם משותף של משרד החינוך ומשרד הבריאות].

הדרכה פרטנית להורים – בהדרכת מנהלת  השירות הפסיכולוגי.[*שפ"ח]

ייעודו של השירות  הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ") בישראל הוא לקדם את רווחתם ובריאותם הנפשית של כל התלמידים במערכת החינוך. השירות הפסיכולוגי-חינוכי מיועד לתלמידים, להורים לצוותי החינוך בגני הילדים ובבתי הספר ולגורמים בקהילתיים.

השירות הפסיכולוגי החינוכי ( *שפ"ח) מלווה את הילד, משפחתו ומערכת החינוך לאורך מסלול התפתחותו, מגן חובה  ועד גיל 18 באוכלוסיות רגילות ועד גיל 21 באוכלוסיות בעלות צריכים מיוחדים.

בכפר תבור ניתן  השירות מגיל הגן ועד גיל סיום יסודי ,כמו כן הפסיכולוגית שותפה בחשיבה מערכתית ויעוץ לתלמידים והוריהם מעל גיל 12.

ייעודו של השירות  הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ") בישראל הוא לקדם את רווחתם ובריאותם הנפשית של כל התלמידים במערכת החינוך. השירות הפסיכולוגי-חינוכי מיועד לתלמידים, להורים לצוותי החינוך בגני הילדים ובבתי הספר ולגורמים בקהילתיים.

השירות הפסיכולוגי החינוכי ( *שפ"ח) מלווה את הילד, משפחתו ומערכת החינוך לאורך מסלול התפתחותו, מגן חובה  ועד גיל 18 באוכלוסיות רגילות ועד גיל 21 באוכלוסיות בעלות צריכים מיוחדים.

בכפר תבור ניתן  השירות מגיל הגן ועד גיל סיום יסודי ,כמו כן הפסיכולוגית שותפה בחשיבה מערכתית ויעוץ לתלמידים והוריהם מעל גיל 12.

בשפ"ח שמים דגש מקצועי על מתן מענה לגיל הרך, כעבודת מניעה לשנים מאוחרות יותר, עבודת השירות הפסיכולוגי -חינוכי בגן הילדים מבוססת על מדיניות אגף לפסיכולוגיה בשפ"י, ונועדה לקדם תהליכי התפתחות ולמנוע ולצמצם סיכון, לפיכך שותף השפ"ח בצוות הגיל הרך יישובי לחשיבה והתאמת מענים רשותיים-מערכתיים ובניית תוכניות מניעה והתערבות המותאמות לצרכי הקהילה. השפ"ח פועלת על גישה אקולוגית בה אוכלוסיית היעד של הפסיכולוג החינוכי כוללת לא רק את הילד, אלא גם את משפחתו, הצוות החינוכי ושאר הגורמים המשפיעים ומלווים אותו במהלך התפתחותו. עבודת השפ"ח בגן הילדים מאופיינת ברצף לאורך השנה ונעה בין התחום פרטני ולתחום המערכתי, וכוללת תהליכי איתור צרכי הילדי והמערכת, הערכה והתערבות. העבודה הנעשית באמצעות הרחבת הידע המודעות בקרב הורים וצוותי חינוך תוך מתן הדרכות פרטניות,  איתור מוקדם של קשיים אצל ילדים באמצעות תצפיות וקבלת מידע מהורים ואנשי צוות, אבחון וטיפול בילדים במידת הצורך או הפניתם לגורמי טיפול חיצוניים ( מכון להתפתחות הילד, מטפלים פרא-רפואיים) כמו כן , לשפ"ח תפקיד מרכזי בהתערבות במצבי חירום וטיפול בילדים במצוקה או עם חרדות.