מכרזים ודרושים 2

מכרזים ודרושים כ”א:

מספר המכרזשם המכרזמועד אחרון לקבלת הצעות
מודעת דרושיםדרוש /ה עובד/ת לתפקיד סייע/ת לגן ילדים תקשורתי13.12.2020
מכרז כ"א 15/20- עדכון היקף משרה ותאריך אחרון להגשהעובד/ת סוציאלי/ת משפחה ב- 75% משרה10.12.2020
מודעת דרושיםדרוש/ה סייע/ת לחינוך המשולב (סייע/ת צמוד/ה)9.12.2020
מודעת דרושיםעוזר/ת חינוך בביה"ס היסודי - תמיכה מיוחדת בעת קורונה2.12.2020
מודעת דרושיםדרושים/ות סייעים/ות לתלמידים בחינוך המשולב (סייעים/ות צמודים/ות)- 3 משרות30.9.2020
מודעת דרושיםדרוש/ה סייע/ת במילוי מקום (החלפה לחל"ד) לגן ילדים 30.9.2020
מכרז כ"א 13/20סייעים/ות פדגוגיים/ות כיתתיים/ות בכתה תקשורתית17.8.2020
מודעת דרושיםסייעים/ות לתלמידים בחינוך המשולב (סייעים/ות צמודים/ות)הארכה עד ליום 19.8.2020 בשעה 12:00
מודעת דרושיםסייעים/ות מלווים אישיים/ות למטרות טיפוליות לילדי החינוך הרגיל (סייעים/ות רפואיים/ות)17.8.2020
מודעת דרושיםפטור ממכרז- דרוש/ה עובד/ת גבייה10.8.2020
מכרז כ"א 10/20מנהל/ת יישובי/ת לביטחון קהילתי- מאבק באלימות, סמים ואלכוהול10.8.2020
מודעת דרושיםעובד/ת סוציאלי/ת משפחה - משרה חלקית וזמנית לצורך מילוי מקום31.5.2020
מכרז כ"א 05/20סייר/ת פקח/ית עירוני/ת23.3.2020
מכרז כ"א 01/20מזכיר/ת אגפים: הנדסה, כספים ושפ"ע-ביטחון26.1.2020
מודעת דרושיםדרוש/ה סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב (סייע/ת צמוד/ה)22.12.2019
מכרז כ"א 19/19עובד/ת סוציאלי/ת משפחה ולחוק סדרי דין22.12.2019
מודעת דרושים דרוש/ה סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב (סייע/ת צמוד/ה)10.9.2019
מכרז כ"א 18/19סייע/ת לגן ילדים10.9.2019
מכרז כ"א 15/19מכרז סייע/ת כיתתי/ת פדגוגי/ת בכתה תקשורתית4.8.2019
מכרז כ"א 14/19סייע/ת בגן תקשורתי4.8.2019
מודעת דרושיםסייע/ת צמוד/ה31.7.2019
מודעת דרושיםעובד גינון ל6 חודשים16.7.2019
מכרז כ"א 11/19מנהל/ת יישובי/ת לביטחון קהילתי – מאבק באלימות, סמים ואלכוהול23.6.2019 עד השעה: 12:00
מכרז כ"א 09/19דרוש/ה מנהל/ת מחלקת החינוך2.6.2019 עד השעה: 12:00
מכרז כ"א 08/19 דרוש/ה מהנדס/ת23.6.2019  עד השעה: 12:00
מודעת דרושיםדרושים/ות 2 עובדי/ות גינון למילוי מקום לתקופה של עד שנה13.5.2019
מכרז כ"א 06/19מנהל/ת יישובי לביטחון קהילתי וקב"ט מוסדות חינוך30.4.2019  עד השעה: 12:00
מודעת דרושיםדרושים/ות 2 עובדי/ות גינון למילוי מקום לתקופה של עד שנה 13.5.2019
מכרז כ"א 06/19 מנהל/ת יישובי לבטחון קהילתי וקב"ט מוסדות חינוך
30.4.2019 עד השעה: 12:00
מכרז כ"א 04/19עובד/ת סוציאלי/ת משפחה במחלקה לשירותים חברתיים (רווחה) - בהיקף משרה 25%-100% (תיתכן חלוקה לשתי משרות)
17.3.2019
מכרז כ"א 03/19
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת החינוך5.3.2019 עד השעה: 12:00
מכרז כ"א 02/19דרוש/ה מהנדס/ת20.2.2019 עד השעה: 12:00
מכרז כ"א 01/19
עובד/ת סוציאלי/ת משפחה במחלקה לשירותים חברתיים (רווחה) 27.1.2019
מכרז כ"א 32/18סייע/ת לגן ילדים- בגן תקשורתי - בוטל
הארכה עד ליום 22.1.2019
מודעת דרושיםדרוש/ה סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב- סייע/ת צמוד/ה
30.12.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה עובד/ת לתפקיד סייע/ת מלווה אישי/ת למטרות טיפוליות לילדי חינוך רגיל (סייע/ת רפואי/ת)

16.12.2018
מכרז כ"א 29/18מזכיר/ה בתחום רישוי עסקים ומחלקת שפ"ע
18.12.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה עובד/ת לליווי בהסעות לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד

1.11.2018
מכרז כ"א 25/18מנהל/ת יח' ילדים ונוער בכפר תבור

4.11.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה סייע/ת לגן ילדים- משרה חלקית

2.9.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה סייע/ת כיתתי/ת פדגוגי/ת בכתה תקשורתית- במילוי מקום להחלפת עובדת בחופשת לידה2.9.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה עובד/ת לליווי בהסעות לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד23.8.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב- סייע/ת צמוד/ה (7-8 משרות)הארכה עד ליום: 27.8.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה סייע/ת מלווה אישי/ת למטרות טיפוליות לילדי החינוך הרגיל (סייע/ת רפואי/ת)20.8.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה מנהל/ת יחידת ילדים ונוער בכפר תבור - למילוי מקום לשלושה חודשים22.7.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה עובד/ת ניקיון לביה"ס היסודי רבין12.7.2018
מכרז כ"א 17/18מנהל/ת יחידת ילדים ונוער בכפר תבור - בוטל
19.7.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה עובד/ת גינון 9.7.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה עובד/ת לתפקיד סייע/ת לגן ילדיםהארכה- עד ליום 2.7.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה מ"מ לתפקיד מזכיר/ת ביה"ס היסודי רבין (שתי משרות- האחת בהיקף של 30% והשנייה בהיקף של 70%)לתקופה של 3 חודשים, עם אפשרות להארכה לחצי שנה
18.3.2018 בשעה: 11:00
מודעת דרושיםדרוש/ה עובד/ת לתפקיד ליווי בהסעות לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד
הצעות: 15.2.2018

מכרזי פיתוח, קבלנים ושירותים:

מספר המכרזשם המכרזמסמכים מצורפיםמחיר מסמכי מכרזמועד סיור קבלניםמועד אחרון לקבלת הצעותשם זוכה המכרז
מכרז 11/20השכרת משרדים לקופות חולים בבניין קופ"ח כללית- מסמכי המכרז
- הודעת הבהרה מספר 1
- הודעת הבהרה מספר 2
₪300אין30.8.2020
בשעה 12:00 (הארכה)
קופ"ח כללית
מכרז 9/20שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחדנוסח למכרז 2020 וחוזה הסעות תלמידים
נספח מיוחד למכרז 2020
חינוך רגיל וחינוך מיוחד (מעודכן)
טיולים (מעודכן)
ליווי
פרוטוקול ישיבת קבלנים

הודעה לקבלנים - נספח ד קיום ביטוחים
₪5007.7.2020 שעה: 12:00
לא חובה
19.7.2020
בשעה: 12:00
קבלנים שונים
מכרז 8/20מערכת מידע גיאוגרפית עירונית- חוברת המכרז
- פרוטוקול כנס ספקים
- הודעה מס 2
₪3005.7.2020 בשעה: 13:30
לא חובה
המפגש יתקיים גם ב"זום" בלינק הבא
19.7.2020 בשעה: 12:00קומפלוט
מרכז 7/20השכרת מבנה בבנין קופ"ח כללית (16 מ"ר)מסמכי המכרז₪30019.4.2020 בשעה 12:00טל בנימין
מכרז 4/20עבודות לפיתוח גן שיזףמסמכי המכרז
פרוטוקול מכרז גן שיזף
₪1,00022.3.2020 שעה 12:00אבו ראס המוביל בע"מ
מכרז 3/20ביצוע עבודות פיתוח סלילה ותשתיות חוברת המכרז
סיור קבלנים
1,500 ₪10.3.2020 בשעה 12:0022.03.2020 שעה 12:00אבו ראס המוביל בע"מ
מכרז 2/20השכרת מבנה בקומת קרקע למטרת תפעול בית קפה / מסעדהמסמכי המכרז500 ₪10.2.202016.2.2020אלון חזון אלופי
מכרז 21/19מכירת כלי רכב- מודעת המכרז100 ₪14.1.2020 שעה: 12:00נתנאל שושן מחברת א.ש
מכרז 17/19לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור )פוטו - וולטאי( על פי אסדרות רשות החשמל PV חשמל בטכנולוגיית
- מודעת מכרז
- חוברת מכרז
- הסכם התקשרות
- ריכוז כתב כמויות
- פרוטוקול מפגש קבלנים מיום 11.9.2019
- רשימת המשתתפים בסיור 11.9.19
- מפרט טכני להקמת מתקנים סולאריים

- הודעה לקבלנים מס' 1- דחיית מועד הגשה

- תשובות לשאלות הבהרה
2,000 ₪19.09.19 בשעה 10:0022.10.19 שעה 12:00סמו ירוחם שיווק בע"מ
מכרז 16/19השכרת חנותחוברת מכרזאין סיור קבלנים
מחיר: 200 ש"ח
1.09.2019 שעה: 12:00טננבאום ספי
מכרז 13/19 שכונת בנימין המשך פיתוח שלב א'- חוברת המכרז
- כתב כמויות אומדן
- נספח הנחות לכתב הכמויות
- מסמך ג'
2,500 ₪21.7.2019 שעה 12:00בני עאדל ג'באלי עבודות עפר ופיתוח בע"מ
מכרז 05/19הרחבה ושדרוג של מט"ש כפר תבור- בשיטת תכנון-ביצוע, כולל תפעול ותחזוקה- חוברת ראשית מכרז
- נספח א7
- חוברת א' -המשך מפרט מיוחד
- ציוד אלקטרוני מכני -המשך חוברת א' פרק 411
- מדידה- PDF
- פרוטוקול סיור קבלנים
2,500 ₪23.6.2019 בשעה 12:00
מכרז 31/18 עבודות פיתוח סלילה ותשתיות כפר תבורחוברת מכרז₪1,500הגשה עד:14.1.2019 בשעה 12:00אבו ראס המוביל צנרת צפון בע"מ
מכרז 30/18 מכרז מסגרת להספקה, התקנה, תמיכה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול שכר ומשאבי אנוש ושירותים נוספיםחוברת מכרז₪300הגשה עד:25.12.2018 בשעה 12:00החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע"מ
מכרז 27/18 ביצוע עבודות אחזקת מים וביוב, חיבורי מים לבתים, טיפול בפיצוצי מים ועבודות תשתית קלותחוברת מכרז₪500הגשה עד:4.12.2018 בשעה 12:00אבו ראס המוביל צנרת צפון בע"מ
מכרז 26/18צומת חיבור שכונת כרמי בנימין לכביש 65חוברת מכרז2,000 ₪הגשה עד: 27.11.2018 בשעה 12:00יאיר רחמים בניה עפר ופיתוח בע"מ
מכרז 24/18 עבודות קטע קו ביוב מאסף וחצית כביש 767חוברת מכרז₪500הגשה עד:27.11.2018 בשעה 12:00יאיר רחמים בניה עפר ופיתוח בע"מ
מכרז 23/18 השכרת חדר כחלק ממבנה בניין המועצה המקומית כפר תבורחוברת מכרז200 ₪הגשה עד:23.10.2018 בשעה 12:00ספי טננבאום
מכרז 22/18מכרז מסגרת להספקה, התקנה, תמיכה ותחזוקה של מערכות ליבה ואחרות ושירותים נוספיםחוברת המכרז2,000 ₪הגשה עד:25.12.2018 בשעה 12:00אי. פי. אר. מערכות בע"מ
מכרז 21/18 הרחבה ושדרוג של מט"ש כפר תבור- בשיטת תכנון-ביצוע, כולל תפעול ותחזוקה -- המכרז בוטלחוברת מכרז2,500 ₪אחרון להגשה השתנה ל: 25.3.2019
מכרז 19/18תכנון וביצוע מגרש פאמפטרקחוברת מכרז₪500הגשה עד:31.7.2018 בשעה 12:00יאיר רחמים בניה עפר ופיתוח בע"מ
מכרז 18/18הטמנת פסולתחוברת המכרז0הגשה עד:31.7.2018 בשעה 12:00אורוז בע"מ
מכרז 12/18עבודות פיתוח סלילה ותשתיות בכפר תבורחוברת מכרז1,500 ₪דחיית מועד הגשה עד: 31.7.2018 בשעה: 12:00עודתאללה איימן
מכרז 11/18מכרז הסעות תלמידיםחוברת מכרז200 ₪הגשה עד: 24.7.2018 בשעה: 12:00 מסייעים שונים
מכרז 10/18רכישה ואספקת ספרי לימוד וחוברות לימוד לבתי ספר בכפר תבורחוברת מכרז200 ₪הגשה עד: 20.6.2018 בשעה: 12:00 מדע חיפה
מכרז 07/18הקמת גן דו-כיתתי וריצפת בית כנסת בשכ' בנימיןחוברת מכרז2,000 ₪הגשה עד: 20.6.2018 בשעה: 12:00 בלאל לבניין ופיתוח בע"מ
מכרז 06/18 הצטיידות מחשוב לביה"ס רביןחוברת מכרז₪300הגשה עד: 22.5.2018 בשעה: 12:00 וואן שילוב מערכות בע"מ
מכרז 05/18זיכיון, הקמה, תפעול, תחזוקה ופרסום על גבי שלטי חוצות בתחומי המועצה המקומית כפר תבורחוברת מכרז₪300הגשה עד: 22.5.2018 בשעה: 12:00 מקסימדיה בע"מ
מכרז 02/18
ריסוק וסילוק גזםחוברת מכרז200 ₪הגשה עד: 27.2.2018 בשעה: 12:00 וולפסאן
מכרז 01/18הפעלת מזנון בפארק המעיין כפר תבורחוברת מכרז200 ₪הגשה עד: 27.2.2018 בשעה: 12:00 שגב לכנר

 

התקשרויות המועצה:

התקשרויות באמצעות ועדת ההתקשרויות של המועצה:

 

התקשרויות המועצה המקומית כפר-תבור באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע”מ– לחצו כאן

סגירת תפריט
דילוג לתוכן