מכרזי כ"א

להגשת מועמדות לתפקיד במועצה לחצ/י כאן

להורדת טופס הגשת מועמדות לחצ/י כאן

מספר המכרזשם המכרזמועד אחרון לקבלת הצעות
מכרז כ"א 08/22גזבר19.10.2022
מכרז כ"א 06/22מזכירת מחלקת חינוך14.08.2022
מכרז כ"א 07/22פקח רשותי28.07.2022
מכרז כ"א 05/22סייעים/ות לתלמידים בחינוך משולב14.07.2022
מכרז כ"א 04/22מנהל יישובי לביטחון קהילתי14.07.2022
מכרז כ"א 03/22קצין/ת ביקור סדיר (קב"ס)3.07.22
מכרז כ"א 02/22מ"מ מזכירת מחלקת חינוך14.06.2022
מכרז כ"א 01/2022קצין ביטחון מוסדות חינוך10.02.2022
מודעת דרושיםמתגברים חינוכיים במסגרת הסל לצמצום פערים בביה"ס היסודיים קורונה18.1.2022
מכרז כ"א 17/2021עובד/ת מינהל וזכאות במחלקה לשירותים חברתיים28.12.2021
מודעת דרושיםדרושים/ות עובדים/ות לתפקיד סייעים/ות לתלמידים בחינוך המשולב (סייעים/ות צמודים/ות) – מספר משרות 20.12.2021
מודעת דרושיםדרוש/ה עובד/ת לתפקידסייע/ת לגן ילדים בחינוך הרגיל במילוי מקום20.12.2021
מכרז כ"א 11/21מנהל/ת חשבונות ראשי/ת5.10.2021
מכרז כ"א 09/21אחראי/ת אכיפת גבייה במחלקת הגבייה8.8.2021
מודעת דרושיםדרושים/ות סייעים/ות לחינוך המשולב (סייעיים/ות צמודים/ות) – מספר משרות3.8.2021
מודעת דרושיםדרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת משפחה,במחלקה לשירותים חברתיים (רווחה)3.8.2021
מודעת דרושיםלמועצה המקומית כפר תבור דרוש/ה עובד/ת גינון23.2.2021
מודעת דרושיםדרוש /ה עובד/ת לתפקיד סייע/ת לגן ילדים תקשורתי13.12.2020
מכרז כ"א 15/20- עדכון היקף משרה ותאריך אחרון להגשהעובד/ת סוציאלי/ת משפחה ב- 75% משרה10.12.2020
מודעת דרושיםדרוש/ה סייע/ת לחינוך המשולב (סייע/ת צמוד/ה)9.12.2020
מודעת דרושיםעוזר/ת חינוך בביה"ס היסודי – תמיכה מיוחדת בעת קורונה2.12.2020
מודעת דרושיםדרושים/ות סייעים/ות לתלמידים בחינוך המשולב (סייעים/ות צמודים/ות)- 3 משרות30.9.2020
מודעת דרושיםדרוש/ה סייע/ת במילוי מקום (החלפה לחל"ד) לגן ילדים 30.9.2020
מכרז כ"א 13/20סייעים/ות פדגוגיים/ות כיתתיים/ות בכתה תקשורתית17.8.2020
מודעת דרושיםסייעים/ות לתלמידים בחינוך המשולב (סייעים/ות צמודים/ות)הארכה עד ליום 19.8.2020 בשעה 12:00
מודעת דרושיםסייעים/ות מלווים אישיים/ות למטרות טיפוליות לילדי החינוך הרגיל (סייעים/ות רפואיים/ות)17.8.2020
מודעת דרושיםפטור ממכרז- דרוש/ה עובד/ת גבייה10.8.2020
מכרז כ"א 10/20מנהל/ת יישובי/ת לביטחון קהילתי- מאבק באלימות, סמים ואלכוהול10.8.2020
מודעת דרושיםעובד/ת סוציאלי/ת משפחה – משרה חלקית וזמנית לצורך מילוי מקום31.5.2020
מכרז כ"א 05/20סייר/ת פקח/ית עירוני/ת23.3.2020
מכרז כ"א 01/20מזכיר/ת אגפים: הנדסה, כספים ושפ"ע-ביטחון26.1.2020
מודעת דרושיםדרוש/ה סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב (סייע/ת צמוד/ה)22.12.2019
מכרז כ"א 19/19עובד/ת סוציאלי/ת משפחה ולחוק סדרי דין22.12.2019
מודעת דרושים דרוש/ה סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב (סייע/ת צמוד/ה)10.9.2019
מכרז כ"א 18/19סייע/ת לגן ילדים10.9.2019
מכרז כ"א 15/19מכרז סייע/ת כיתתי/ת פדגוגי/ת בכתה תקשורתית4.8.2019
מכרז כ"א 14/19סייע/ת בגן תקשורתי4.8.2019
מודעת דרושיםסייע/ת צמוד/ה31.7.2019
מודעת דרושיםעובד גינון ל6 חודשים16.7.2019
מכרז כ"א 11/19מנהל/ת יישובי/ת לביטחון קהילתי – מאבק באלימות, סמים ואלכוהול23.6.2019 עד השעה: 12:00
מכרז כ"א 09/19דרוש/ה מנהל/ת מחלקת החינוך2.6.2019 עד השעה: 12:00
מכרז כ"א 08/19דרוש/ה מהנדס/ת23.6.2019  עד השעה: 12:00
מודעת דרושיםדרושים/ות 2 עובדי/ות גינון למילוי מקום לתקופה של עד שנה13.5.2019
מכרז כ"א 06/19מנהל/ת יישובי לביטחון קהילתי וקב"ט מוסדות חינוך30.4.2019  עד השעה: 12:00
מודעת דרושיםדרושים/ות 2 עובדי/ות גינון למילוי מקום לתקופה של עד שנה 13.5.2019
מכרז כ"א 06/19מנהל/ת יישובי לבטחון קהילתי וקב"ט מוסדות חינוך
30.4.2019 עד השעה: 12:00
מכרז כ"א 04/19עובד/ת סוציאלי/ת משפחה במחלקה לשירותים חברתיים (רווחה) – בהיקף משרה 25%-100% (תיתכן חלוקה לשתי משרות)
17.3.2019
מכרז כ"א 03/19
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת החינוך5.3.2019 עד השעה: 12:00
מכרז כ"א 02/19דרוש/ה מהנדס/ת20.2.2019 עד השעה: 12:00
מכרז כ"א 01/19
עובד/ת סוציאלי/ת משפחה במחלקה לשירותים חברתיים (רווחה) 27.1.2019
מכרז כ"א 32/18סייע/ת לגן ילדים- בגן תקשורתי – בוטל
הארכה עד ליום 22.1.2019
מודעת דרושיםדרוש/ה סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב- סייע/ת צמוד/ה
30.12.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה עובד/ת לתפקיד סייע/ת מלווה אישי/ת למטרות טיפוליות לילדי חינוך רגיל (סייע/ת רפואי/ת)

16.12.2018
מכרז כ"א 29/18מזכיר/ה בתחום רישוי עסקים ומחלקת שפ"ע
18.12.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה עובד/ת לליווי בהסעות לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד

1.11.2018
מכרז כ"א 25/18מנהל/ת יח' ילדים ונוער בכפר תבור

4.11.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה סייע/ת לגן ילדים- משרה חלקית

2.9.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה סייע/ת כיתתי/ת פדגוגי/ת בכתה תקשורתית- במילוי מקום להחלפת עובדת בחופשת לידה2.9.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה עובד/ת לליווי בהסעות לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד23.8.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב- סייע/ת צמוד/ה (7-8 משרות)הארכה עד ליום: 27.8.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה סייע/ת מלווה אישי/ת למטרות טיפוליות לילדי החינוך הרגיל (סייע/ת רפואי/ת)20.8.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה מנהל/ת יחידת ילדים ונוער בכפר תבור – למילוי מקום לשלושה חודשים22.7.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה עובד/ת ניקיון לביה"ס היסודי רבין12.7.2018
מכרז כ"א 17/18מנהל/ת יחידת ילדים ונוער בכפר תבור – בוטל
19.7.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה עובד/ת גינון 9.7.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה עובד/ת לתפקיד סייע/ת לגן ילדיםהארכה- עד ליום 2.7.2018
מודעת דרושיםדרוש/ה מ"מ לתפקיד מזכיר/ת ביה"ס היסודי רבין (שתי משרות- האחת בהיקף של 30% והשנייה בהיקף של 70%)לתקופה של 3 חודשים, עם אפשרות להארכה לחצי שנה
18.3.2018 בשעה: 11:00