מכרזי פיתוח, קבלנים ושירותים

מספר המכרזשם המכרזמסמכים מצורפיםמחיר מסמכי מכרזמועד סיור קבלניםמועד אחרון לקבלת הצעותשם זוכה המכרז
מכרז 11/20השכרת משרדים לקופות חולים בבניין קופ”ח כללית– מסמכי המכרז
– הודעת הבהרה מספר 1
– הודעת הבהרה מספר 2
₪300אין30.8.2020
בשעה 12:00 (הארכה)
קופ”ח כללית
מכרז 9/20שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחדנוסח למכרז 2020 וחוזה הסעות תלמידים
נספח מיוחד למכרז 2020
חינוך רגיל וחינוך מיוחד (מעודכן)
טיולים (מעודכן)
ליווי
פרוטוקול ישיבת קבלנים

הודעה לקבלנים – נספח ד קיום ביטוחים
₪5007.7.2020 שעה: 12:00
לא חובה
19.7.2020
בשעה: 12:00
קבלנים שונים
מכרז 8/20מערכת מידע גיאוגרפית עירונית– חוברת המכרז
פרוטוקול כנס ספקים
הודעה מס 2
₪3005.7.2020 בשעה: 13:30
לא חובה
המפגש יתקיים גם ב”זום” בלינק הבא
19.7.2020 בשעה: 12:00קומפלוט
מרכז 7/20השכרת מבנה בבנין קופ”ח כללית (16 מ”ר)מסמכי המכרז₪30019.4.2020 בשעה 12:00טל בנימין
מכרז 4/20עבודות לפיתוח גן שיזףמסמכי המכרז
פרוטוקול מכרז גן שיזף
₪1,00022.3.2020 שעה 12:00אבו ראס המוביל בע”מ
מכרז 3/20ביצוע עבודות פיתוח סלילה ותשתיות חוברת המכרז
סיור קבלנים
1,500 ₪10.3.2020 בשעה 12:0022.03.2020 שעה 12:00אבו ראס המוביל בע”מ
מכרז 2/20השכרת מבנה בקומת קרקע למטרת תפעול בית קפה / מסעדהמסמכי המכרז500 ₪10.2.202016.2.2020אלון חזון אלופי
מכרז 21/19מכירת כלי רכב– מודעת המכרז100 ₪14.1.2020 שעה: 12:00נתנאל שושן מחברת א.ש
מכרז 17/19לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור )פוטו – וולטאי( על פי אסדרות רשות החשמל PV חשמל בטכנולוגיית
– מודעת מכרז
– חוברת מכרז
– הסכם התקשרות
– ריכוז כתב כמויות
– פרוטוקול מפגש קבלנים מיום 11.9.2019
– רשימת המשתתפים בסיור 11.9.19
– מפרט טכני להקמת מתקנים סולאריים

– הודעה לקבלנים מס’ 1- דחיית מועד הגשה

תשובות לשאלות הבהרה
2,000 ₪19.09.19 בשעה 10:0022.10.19 שעה 12:00סמו ירוחם שיווק בע”מ
מכרז 16/19השכרת חנותחוברת מכרזאין סיור קבלנים
מחיר: 200 ש”ח
1.09.2019 שעה: 12:00טננבאום ספי
מכרז 13/19 שכונת בנימין המשך פיתוח שלב א’– חוברת המכרז
– כתב כמויות אומדן
– נספח הנחות לכתב הכמויות
– מסמך ג’
2,500 ₪21.7.2019 שעה 12:00בני עאדל ג’באלי עבודות עפר ופיתוח בע”מ
מכרז 05/19הרחבה ושדרוג של מט”ש כפר תבור- בשיטת תכנון-ביצוע, כולל תפעול ותחזוקה– חוברת ראשית מכרז
– נספח א7
– חוברת א’ -המשך מפרט מיוחד
– ציוד אלקטרוני מכני -המשך חוברת א’ פרק 411
– מדידה- PDF
– פרוטוקול סיור קבלנים
2,500 ₪23.6.2019 בשעה 12:00
מכרז 31/18 עבודות פיתוח סלילה ותשתיות כפר תבורחוברת מכרז₪1,500הגשה עד:14.1.2019 בשעה 12:00אבו ראס המוביל צנרת צפון בע”מ
מכרז 30/18 מכרז מסגרת להספקה, התקנה, תמיכה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול שכר ומשאבי אנוש ושירותים נוספיםחוברת מכרז₪300הגשה עד:25.12.2018 בשעה 12:00החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע”מ
מכרז 27/18 ביצוע עבודות אחזקת מים וביוב, חיבורי מים לבתים, טיפול בפיצוצי מים ועבודות תשתית קלותחוברת מכרז₪500הגשה עד:4.12.2018 בשעה 12:00אבו ראס המוביל צנרת צפון בע”מ
מכרז 26/18צומת חיבור שכונת כרמי בנימין לכביש 65חוברת מכרז2,000 ₪הגשה עד: 27.11.2018 בשעה 12:00יאיר רחמים בניה עפר ופיתוח בע”מ
מכרז 24/18 עבודות קטע קו ביוב מאסף וחצית כביש 767חוברת מכרז₪500הגשה עד:27.11.2018 בשעה 12:00יאיר רחמים בניה עפר ופיתוח בע”מ
מכרז 23/18 השכרת חדר כחלק ממבנה בניין המועצה המקומית כפר תבורחוברת מכרז200 ₪הגשה עד:23.10.2018 בשעה 12:00ספי טננבאום
מכרז 22/18מכרז מסגרת להספקה, התקנה, תמיכה ותחזוקה של מערכות ליבה ואחרות ושירותים נוספיםחוברת המכרז2,000 ₪הגשה עד:25.12.2018 בשעה 12:00אי. פי. אר. מערכות בע”מ
מכרז 21/18 הרחבה ושדרוג של מט”ש כפר תבור- בשיטת תכנון-ביצוע, כולל תפעול ותחזוקה — המכרז בוטלחוברת מכרז2,500 ₪אחרון להגשה השתנה ל: 25.3.2019
מכרז 19/18תכנון וביצוע מגרש פאמפטרקחוברת מכרז₪500הגשה עד:31.7.2018 בשעה 12:00יאיר רחמים בניה עפר ופיתוח בע”מ
מכרז 18/18הטמנת פסולתחוברת המכרז0הגשה עד:31.7.2018 בשעה 12:00אורוז בע”מ
מכרז 12/18עבודות פיתוח סלילה ותשתיות בכפר תבורחוברת מכרז1,500 ₪דחיית מועד הגשה עד: 31.7.2018 בשעה: 12:00עודתאללה איימן
מכרז 11/18מכרז הסעות תלמידיםחוברת מכרז200 ₪הגשה עד: 24.7.2018 בשעה: 12:00 מסייעים שונים
מכרז 10/18רכישה ואספקת ספרי לימוד וחוברות לימוד לבתי ספר בכפר תבורחוברת מכרז200 ₪הגשה עד: 20.6.2018 בשעה: 12:00 מדע חיפה
מכרז 07/18הקמת גן דו-כיתתי וריצפת בית כנסת בשכ’ בנימיןחוברת מכרז2,000 ₪הגשה עד: 20.6.2018 בשעה: 12:00 בלאל לבניין ופיתוח בע”מ
מכרז 06/18 הצטיידות מחשוב לביה”ס רביןחוברת מכרז₪300הגשה עד: 22.5.2018 בשעה: 12:00 וואן שילוב מערכות בע”מ
מכרז 05/18זיכיון, הקמה, תפעול, תחזוקה ופרסום על גבי שלטי חוצות בתחומי המועצה המקומית כפר תבורחוברת מכרז₪300הגשה עד: 22.5.2018 בשעה: 12:00 מקסימדיה בע”מ
מכרז 02/18
ריסוק וסילוק גזםחוברת מכרז200 ₪הגשה עד: 27.2.2018 בשעה: 12:00 וולפסאן
מכרז 01/18הפעלת מזנון בפארק המעיין כפר תבורחוברת מכרז200 ₪הגשה עד: 27.2.2018 בשעה: 12:00 שגב לכנר
סגירת תפריט
דילוג לתוכן