ממונה על חופש המידע ברשות

ממונה על חופש המידע ברשות –  שלמה אלקחר, מזכיר וגזבר המועצה shlomo@kefar-tavor.muni.il

 

דוחות הממונה על חופש המידע:

 

דיווח של הממונה לשנת 2018

סה”כ בקשות שהתקבלו: 7
נענו ואושרו במלואן: 7
נענו ואושרו חלקית: 0

נדחו במלואן: 0

הבקשות טופלו במסגרת הזמן הקבוע בחוק.

 

דיווח של הממונה לשנת 2017 

סה”כ בקשות שהתקבלו: 3
נענו ואושרו במלואן: 2
נענו ואושרו חלקית: 1

נדחו במלואן: 0

הבקשות טופלו במסגרת הזמן הקבוע בחוק.

 

דיווח של הממונה לשנת 2016
סה”כ בקשות שהתקבלו: 5
נענו ואושרו במלואן: 5
נענו ואושרו חלקית: 0
נדחו במלואן: 0

הבקשות טופלו במסגרת הזמן הקבוע בחוק.

 

דיווח של הממונה לשנת 2015
סה”כ בקשות שהתקבלו: 3
נענו ואושרו במלואן: 2
נענו ואושרו חלקית: 1
נדחו במלואן: 0

הבקשות טופלו במסגרת הזמן הקבוע בחוק.


דיווח של הממונה לשנת 2014
סה”כ בקשות שהתקבלו: 1
נענו ואושרו במלואן: 0
נענו ואושרו חלקית: 0
נדחו במלואן: 1

הבקשות טופלו במסגרת הזמן הקבוע בחוק.

 

טפסים ומסמכים:

סגירת תפריט
דילוג לתוכן