מפגעי יתושים בחצרות הבתים

תושבי כפר תבור שלום,
לאחרונה התקבלו מספר תלונות על מפגעי יתושים בחצרות הבתים
הפרטיים, אומנם עונת היתושים טרם הגיעה אבל בהחלט תיתכן
התפתחות מוקדי יתושים במקווי מים עומדים.
מצרף לכם מס כללים לשמירה במשך כל עונות השנה.
1 .השקו את הגינה בצורה מבוקרת)מערכת השקיה (והימנעו מיצירת
שלוליות.
2 .תקנו נזילות מים בצנרת הבית והגינה.
3 .רוקנו תחתיות עציצים מעודפי מים.
4 .יבשו במידת האפשר כל מקור מים עומדים קטן כגדול.
5 .למי מבינכם שיש בריכת דגים/נוי הוסיפו דגי גמבוזיות שניזונים מזחלי
היתושים.
ואם כבר יש יתושים :
1 .חרקנים ללכידת מעופפים לתליה מחוץ לחדרים.
2 .מאוורר )עדיף בתליה (
3 .מרחיק יתושים חשמלי )בפינת החדר(.
4 .שמן אקליפטוס או כל חומר טבעי אחר כנגד יתושים.
*אנו דואגים להדברת כל מאגרי המים /ביוב שבשטח הכפר ובסביבתו,
ומבצעים ניטור על בסיס שבועי.
בברכה
אורי ישראל שי חליוה –מדביר המועצה
מנהל שפ"ע ובטחון סלולר– 6226023-050