רישום הסעות לבית ספר רבין

בשנת הלימודים הבאה עלות התשלום עבור הסעות לבית ספר רבין יהיה בסכום של: 664 ₪. התשלום השנה יגבה ב-2 תשלומים: הראשון בסך 332 ₪ יגבה ביחד עם חשבון המיסים של חודש 11/2022. והתשלום השני יגבה לקראת סוף שנת הלימודים.