שפעת העופות בישראל

מחלת שפעת העופות התגלתה בישראל בשבועות האחרונים, תמותה של עופות כתוצאה מנגיעות בשפעת העופות תתבטא בד"כ בתמותה של יותר מציפור אחת ובמגוון של עופות.

יש להתייחס במיוחד לתמותה של עופות משק ועופות חצר, במקרה של עופות בר-לעופות מים, כגון ברווזים, חסידות, עגורים, שקנאים וכדומה.

מומלץ להחזיק עופות חצר כשהם סגורים בכלובים מקורים ומרושתים ולמנוע שוטטותם בשטח פתוח בכדי להקטין את סכנת ההידבקות מעוף השדה.

במקרה של תמותה המונית של עופות יש להודיע למחלקה הווטרינרית במועצה.