רישום לגנים ולכיתות א' ייפתח בתאריך 23/01/2023 ויסתיים בתאריך 12/02/2023

לרישום היכנסו למידעון הרישום למחלקת החינוך באתר המועצה