הקודם
הבא

שירותים בקליק

מחשב נייד

טפסים דיגיטליים

בקשות מהרשות וטפסים דיגיטליים בלחיצת כפתור, נוח, פשוט ומהיר!

88877

מידעון רישום לגני הילדים וכיתה א'

שנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023

ישיבה

תבחינים

למידע אודות התבחינים

אנשי עסקים

הצטרפות למאגר יועצים

יש לקרוא בעיון רב את התנאים להגשת הבקשה ולמלא את טופס ההצטרפות.

המועצה המקומית כפר תבור
ת.ד. 318, כפר תבור, מיקוד 15241
טלפון המועצה: 04-6769991
מוקד: 106 מטלפון בזק או 04-6765764 מכל טלפון אחר.
פקס המועצה: 04-6766732
טלפון המתנ”ס: 04-6765555