הנדסה

עובד הנדסהמהנדס המועצה: מוטי ויסלדר  moti@kefar-tavor.muni.il

מזכירת מח’ כספים והנדסה: יעל קרניאל  yael@kefar-tavor.muni.il

ימי פעילות: יום  א’ ויום ה’ 09.00 – 14.00

יום ג’ 16.00 – 19.00


טופס בדיקה לאישור המועצה לטופס 4


ועדה מרחבית לתכנון ובניה: המועצה כפופה לתחום התכנון של הועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מזרחי
טלפון הועדה: 04-6772333.

קישור לאתר הועדה: http://www.vgm.co.il

סגירת תפריט
נגישות