הצטרפות למאגר היועצים של המועצה

הנחיות להצטרפות למאגר היועצים של המועצה

יש לקרוא בעיון רב את התנאים להגשת הבקשה ולמלא את הטופס הבא: תנאים להיכלל במאגר היועצים+טופס בקשה,

כמו כן מצורפים תנאי הסף ע”פ סוגי ההתקשרות השונים, עליך לוודא שהינך עומד/ת בתנאי הסף בטרם הגשת הבקשה.
לאחר מכן, יש לסרוק את כל המסמכים הנדרשים לקובץ אחד ולצרפו לשאלון הפרטים הבא:

 

*הערה: במידה ומסיבה כלשהי לא מתאפשר לצרף את הקובץ דרך האתר, יש לשלוח אותו בצירוף כל הפרטים הנדרשים ישירות למייל הבא: yael@kefar-tavor.muni.il  ולוודא קבלה.

טופס הצטרפות למאגר יועצים

 

סגירת תפריט
נגישות