הצטרפות למאגר היועצים של המועצה

הנחיות להצטרפות למאגר היועצים של המועצה

יש לקרוא בעיון רב את התנאים להגשת הבקשה ולמלא את טופס ההצטרפות.

כמו כן מצורפים תנאי הסף ע”פ סוגי ההתקשרות השונים, יש לוודא שהנכם עומדים בתנאי הסף בטרם הגשת הבקשה.
לאחר מכן, יש לסרוק את כל המסמכים הנדרשים לקובץ אחד ולצרפו לשאלון הפרטים הבא:

טופס הצטרפות למאגר יועצים לשנת 2021 יועלה לקראת תחילת השנה

 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן