ועדות המועצה

ועדת הנהלה

 • ראש הרשות – עודד הלפרין
 • חברת מועצה – מירה המאירי
 • חבר מועצה – איציק מלכה
 • חבר מועצה – אורי באואר
 • חבר מועצה – ערן וייסמן
 • חבר מועצה – דגן ניר
 • חברת מועצה – טל יפעת
 • סגן ראש המועצה וחבר מועצה – אריאל בר און

ועדת מכרזים

 • חבר מועצה ויו"ר הועדה – אורי באואר
 • חבר מועצה – איציק מלכה
 • חבר מועצה – ערן וייסמן
 • חבר מועצה – ניר דגן
 • סגן ראש המועצה וחבר מועצה – אריאל בר-און

ועדה לענייני ביקורת

 • יו"ר הועדה – חבר מועצה – אלי גבאי

ועדת ביטחון

 • נציגי ציבור – יו"ר הועדה – דימה אושרת
 • נציג הרשות המקומית, קב"ט – אורי ישראל
 • נציג שר הביטחון – שימי אופיר
 • נציג משרד החינוך (מפקחת) – סיגל ברגר
 • נציג המשטרה – נציג המשטרה
 • נציגי ציבור – יוסי שי
 • נציגי ציבור – ערן הראל
 • נציגי ציבור – מוטי אלגרבלי
 • נציגי ציבור – בר גרינברג
 • נציגי ציבור – מיכל ניר ארבץ
 • נציגי ציבור – גיא כץ
 • נציגי ציבור – מעיין גלאון
 • נציגי ציבור – עינב אסולין

ועדת הנחות

 • חבר מועצה, יו"ר הועדה – איציק מלכה
 • חבר מועצה – יפעת טל
 • גזבר המועצה – יובל שוב
 • מנהל מחלקת רווחה – עפרה יחזקאלי
 • יועץ משפטי – עו"ד גדי פיכמן

ועדת ערר לארנונה

 • נציג ציבור, יו"ר הועדה – עו"ד אלון יצחקי
 • נציג ציבור – דוד סויסה
 • נציג ציבור – גבי הנדל

ועדה חקלאית

ההרכב הקיים שנבחר – עד לבחירות הבאות.

הבחירות בניהול משרד הפנים. חברי הועדה, פרט לנציג המועצה ייבחרו ע"י החקלאים.

 • חבר מועצה ויו"ר הועדה – ערן וייסמן
 • נציג ציבור – אריה סלע
 • נציג ציבור – דני ז'יבליק
 • נציג ציבור – נחום מרמור
 • נציג ציבור – גדעון תבורי
 • נציג ציבור – אבשלום קרניאל

ועדת איכות סביבה

 • נציג ציבור, יו"ר הועדה – עמית שמר
 • אחראי לתחום איכות הסביבה ברשות – אורי ישראל
 • סגן ראש המועצה וחבר מועצה – אריאל בר-און
 • חבר מועצה – ערן וייסמן
 • חבר מועצה – יפעת טל
 • נציג ציבור – לייזר צפירה
 • נציג ציבור – אהרון רז

ועדת תמיכות

 • מנכ"ל המועצה – אוהד חנוכה
 • גזבר המועצה – יובל שוב
 • יועץ המשפטי למועצה – עו"ד גדי פיכמן

ועדת רכש ובלאי

(ללא נבחרי ציבור)

 • גזבר המועצה, יו"ר הועדה – יובל שוב
 • מהנדס המועצה – יובל עבנד
 • מנהל שפ"ע ובטחון – אורי ישראל

ועדת השקעות

 • מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה – אוהד חנוכה
 • גזבר המועצה – יובל שוב
 • עובד הרשות המקומית בעל השכלה/ הכשרה בתחום-כלכלה – יעל קרניאל

ועדת הקצאת קרקע או מבנה

 • מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה – אוהד חנוכה
 • גזבר המועצה – יובל שוב
 • יועץ המשפטי לרשות – עו"ד גדי פיכמן
 • מהנדס הרשות – יובל עבנד
 • עובד האחראי על תחום הנכסים ברשות – רותי כהן

ועדה למיגור אלימות ולמאבק בנגע הסמים

 • ראש המועצה ויו"ר הועדה – עודד הלפרין
 • מנכ"ל המועצה – אוהד חנוכה
 • מנהלת אגף החינוך – רוית נחום
 • מנהל אגף הפיקוח והביטחון – אורי ישראל
 • מנהלת מחלקת רווחה – עפרה יחזקאלי
 • מנהל בי"ס על- יסודי – דלית אביגד
 • נציג המשטרה – נציג המשטרה
 • חבר מועצה – אלי גבאי
 • נציג ציבור – דימה אושרת
 • נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים – נציג הרשות הלאומית
 • מנהלת מחלקת ילדים ונוער – לימור זיו
 • מנהלת עיר ללא אלימות – מאיה דודקביץ

ועדת מלגות

 • חבר מועצה ויו"ר הועדה – אריאל בר און
 • מנהלת מחלקת חינוך – רוית נחום
 • גזבר המועצה – יובל שוב
 • חברת מועצה – יפעת טל
 • נציגת ציבור – ספי טננבאום

ועדת שמות

 • חבר מועצה ויו"ר הועדה – אורי באואר
 • חבר מועצה – ניר דגן
 • חבר מועצה – אלי גבאי

ועדת חינוך

 • חברת מועצה ויו"ר הועדה – מירה המאירי
 • מנהלת מחלקת חינוך – רוית נחום
 • נציגת ציבור – מוניקה גורן
 • נציג ציבור – הלל הילמן
 • נציגת ציבור – ענבל עמרם
 • נציגת ציבור – יפעת שומר
 • נציגת ציבור – אילנית ערן
 • נציגת ציבור – כילה הראל
 • נציג ציבור – דודו מואטי
 • נציגת ציבור – אילנה הרמן רואש

צוות תכנון אסטרטגי 2040

 • עודד הלפרין, יו"ר
 • מיכל דור
 • עדי כהן
 • שקד גולדמן
 • יוסי וייס
 • שמוליק טולדנו

ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור:

– מומלץ שלא לאייש ועדה זו שכן לשמחתנו אין בה צורך ונקווה שגם לא יהיה בכך צורך גם בעתיד.