ועדות המועצה

ראש המועצה – עודד הלפרין
סגן ראש המועצה וחבר מועצה – אליהו גבאי
חבר מועצה – ניר דגן
חברת מועצה – תמי סמון
חבר המועצה – אורי באואר
חברת מועצה - ערן וייסמן
חבר מועצה - ליאור אברהמי
חברת מועצה - ליאת נמימי

חבר מועצה - צחי ביתן

ראש המועצה - עודד הלפרין

חבר מועצה - ניר דגן

חבר מועצה - אליהו גבאי

חברת מועצה - תמי סמון

חבר מועצה - אורי באואר 

חבר מועצה - ערן וייסמן 

חבר מועצה ויו"ר הועדה – אורי באואר
חבר מועצה – ערן וייסמן
סגן ראש המועצה - אליהו גבאי
חבר מועצה - ניר דגן
חבר מועצה - ליאור אברהמי
חבר מועצה - צחי ביתן

 

חבר מועצה ויו"ר הועדה  – ליאור אברהמי

חבר מועצה - ליאת נמימי

חבר מועצה  – צחי ביתן
נציגי המליאה – יו"ר הועדה – אליהו גבאי
מנכ"ל המועצה - אוהד חנוכה
נציג השר
נציג משרד

נציג ציבור - דימה אושרת

נציגי ציבור – יוסי שי
נציגי ציבור – ערן הראל
נציגי ציבור – אלון יצחקי
נציגי ציבור – עינב אסולין
נציגי ציבור –  עופר אזרד
נציג הרשות, קב"ט המועצה - אורי ישראל
נציגי הרשות, קב"ט מוס"ח - מאיר אלגרבלי
חבר מועצה, יו"ר הועדה – ערן וייסמן
חבר מועצה – צחי ביתן
גזברית המועצה – רו"ח אורטל יצחק
מנהלת מחלקת רווחה – עפרה יחזקאלי
יועץ משפטי – עו"ד גדי פיכמן
נציג ציבור, יו"ר הועדה – יניב אביטן
נציג ציבור – לייזר צפירה
נציג ציבור – ז'אק לארדו

ההרכב הקיים שנבחר – עד לבחירות הבאות.

הבחירות בניהול משרד הפנים. חברי הועדה, פרט לנציג המועצה ייבחרו ע"י החקלאים.

ראש המועצה ויו"ר הועדה – עודד הלפרין
נציג ציבור, יו"ר הועדה – ערן וייסמן
אחראי לתחום איכות הסביבה ברשות – אורי ישראל
חברת מועצה – תמי סמון
חבר מועצה –צחי ביתן
נציג ציבור - עמית שמר
מנכ"ל המועצה – אוהד חנוכה
גזברית המועצה – רו"ח אורטל יצחק
יועץ המשפטי למועצה – עו"ד גדי פיכמן

(ללא נבחרי ציבור)

גזברית המועצה, יו"ר הועדה – רו"ח אורטל יצחק
מהנדס המועצה – יובל עבנד
מנהל שפ"ע ובטחון – אורי ישראל
מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה – אוהד חנוכה
גזברית המועצה – רו"ח אורטל יצחק
עובד הרשות המקומית בעל השכלה/ הכשרה בתחום-כלכלה – יעל קרניאל
מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה – אוהד חנוכה
גזברית המועצה – רו"ח אורטל יצחק
יועץ המשפטי לרשות – עו"ד גדי פיכמן
מהנדס הרשות – יובל אבנד
עובד האחראי על תחום הנכסים ברשות – מורן מירקוב
סגן ראש המועצה ויו"ר הועדה – אליהו גבאי
נציגת מליאה - תמי סמון
נציג מליאה - ליאור אברהמי
מנכ"ל המועצה - אוהד חנוכה
מנהלת מחלקת חינוך - רוית נחום
קב"ט ואחראי פיקוח המועצה - אורי ישראל
מנהלת מחלקת רווחה - עפרה יחזקאלי
נציג משטרת ישראל - שוטר קהילתי
נציגת מועצה - לימור זיו
מנהלת עיר ללא אלימות - אפרת בוגנה
נציג כיתת כוננות
עובד רשות וקב"ט מוס"ח - מאיר אלגרבלי
חבר מועצה ויו"ר הועדה - ערן וייסמן
גזברית המועצה – רו"ח אורטל יצחק
מנהלת מחלקת חינוך – רוית נחום
חברת מועצה – תמי סמון
חברת מועצה - ליאת נמימי
נציגת ציבור – ספי טננבאום

 

ראש המועצה ויו"ר הועדה – עודד הלפרין
חבר מועצה – אורי באואר
חבר מועצה – ליאת נמימי
נציג ציבור - אבנר שרף

 

ראש המועה ויו"ר הועדה - עודד הלפרין
חברת מועצה - תמי סמון
נציג ציבור – ד
נציג ציבור – ד
נציגת ציבור – ד
נציג ציבור – ד
חברת מועצה – ליאת נמימי
נציג ציבור - ק
נציג ציבור - ק
עודד הלפרין, יו"ר
מיכל דור
עדי כהן
שקד גולדמן
יוסי וייס
שמוליק טולדנו

– מומלץ שלא לאייש ועדה זו שכן לשמחתנו אין בה צורך ונקווה שגם לא יהיה בכך צורך גם בעתיד.