מבקר המועצה והממונה על פניות הציבור

שמעון דיין : shimon@kefar-tavor.muni.il

ימי פעילות: יום  א' 08:00 – 16:00

ניתן לפנות למר שמעון דיין, בתוקף תפקידו כממונה על פניות הציבור, בכתב לכתובת המועצה או באמצעות כתובת הדוא"ל הר"מ.

 

ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית כפר תבור