משק ותחזוקה

מנהל שפ"ע (שיפור פני העיר): אורי ישראל uriisrael54@gmail.com

נייד: 052-2661966

אורי ישראל משמש בתוקף תפקידו גם כפקח (בתחומי הפיקוח השונים ובכלל זה פיקוח על חוקי העזר, עבירות מינהליות ומניעת עישון), כקב"ט הישוב וקב"ט מוסדות חינוך

מזכירת מחלקת שפ"ע: סוזן סוסחא suzan@kefar-tavor.muni.il