בכפר תבור כ-1,250 תלמידים, אשר מחציתם לומדים בכ-30 מסגרות שונות מחוץ לכפר. 

תפקיד הקב"ס:

1. בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
2. איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
3. טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
4. ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
5. ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו לרבות השתתפות בועדות התמדה, ועדות מקצועיות וכיו"ב.
6. פעולות הקב"ס בשעת חירום.


פרטי יצירת קשר

גלית אלון ביטון
קב"סית
ההגנה 2, כפר תבור