רשימת מקלטים במועצה

מספר מקלטשכונהכתובת
מקלט תת קרקעיאולם ספורט
מקלט תת קרקעי 4אזור תעשיהרח' המלאכה, מול שלושת האופים
מקלט תת קרקעי 5אזור תעשייהרח' חרושת
מקלט תת קרקעי 13הגפניםרח' רקפת 1
מקלט תת קרקעי 17הגפניםרח' גפן 21
מקלט תת קרקעי 14הזיתיםרח' מרגנית 15
מקלט תת קרקעי 15הזיתיםרח' מרגנית 6
מקלט תת קרקעי 16הזיתיםרח' הזית 7
מקלט תת קרקעי 1המייסדיםרח' ההגנה 2, מרכז הפעלה בנין המועצה
מקלט תת קרקעי 2המייסדיםרח' השומר, מרכז מוזיקה
מקלט תת קרקעיהמייסדיםבית הנוער, רח' הפלמ"ח 5
מקלט תת קרקעי 10המייסדיםרח' ההגנה 4, קופת חולים כללית
מקלט תת קרקעי 3הרימוניםרחוב חיטה ליד בית הלל סגל
מקלט תת קרקעי 8השקדיםרח' תות, בין 8-10
מקלט תת קרקעי 9השקדיםרח' שקד 9
מקלט תת קרקעי 11השקדיםרח' דובדבן 13
מקלט תת קרקעי 12השקדיםרח' דובדבן 6
מקלט תת קרקעיהשקדיםרח' פקאן 8, גן אילנה