למילוי טופס מועמדות למשרה פנויה במועצה המקומית כפר תבור

מכרזי פיתוח, קבלנים ושירותים

מכרזי פיתוח, קבלנים ושירותים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב חיצוני 18/02/2024 18/02/2024
מכרז 1/2022, אספקת שירותי הגנת סייבר פנימי 19/07/2023 31/07/2023
מכרז 01/2023, עבודות בנייה קלות, אחזקה ושיפוצים פומבי 14/06/2023 12/07/2023
מכרז לת/25/2022 פנימי 18/05/2023 18/05/2023
מכרז 02/2023, מכירת שלושה רנגרים פומבי 13/04/2023 10/05/2023
ביטוחי רכוש וחבויות המעוצה פומבי 16/03/2023 04/04/2023
מש/24/2022 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק חיצוני 08/01/2023 15/01/2023
יועץ משפטי חיצוני קבוע חיצוני 09/05/2022 23/06/2022
ביטוחי רכוש וחבויות המועצה פומבי 01/03/2022 14/02/2021
השכרת מבנה המיועד לשימוש מסחרי בפארק יוסי דולה פומבי 05/01/2022 27/11/2022
הקמת בית כנסת בשכונת בנימין חיצוני 04/01/2022 26/06/2022
הפעלה ואחזקה של מתקן טיהור שפכים 02/01/2022 27/06/2022
השלמת עבודות פיתוח שלב א', שכונת בנימין 01/01/2022 13/03/2022
קול קורא פריסת סיבים אופטיים 01/01/2022 26/08/2022
שירותי אבטחה ושמירה 23/05/2021 08/12/2021
עבודות בנייה קלות ושיפוצים 22/03/2021 11/04/2021
מכירת טרקטור המועצה 21/03/2021 11/04/2022
הפעלת דוכן ממכר מזון (נייד) בשדרות רוטשילד פומבי 15/02/2021 03/03/2021
מכרז לאיתור, מיפוי ומחשוב תשתיות עירוניות פומבי 01/02/2021 01/03/2021
השכרת מבנה בבנין קופ"ח כללית (16 מ"ר) 01/06/2020 19/04/2020
עבודות פיתוח וסלילת תשתיות ברחבי המועצה 19/01/2022
איסוף ופינוי פסולת פומבי 08/12/2021
שירותי הנהלת חשבונות ושכר פומבי 02/01/2022
אספקת שירותים משפטיים לגביית חובות פומבי 01/12/2022
רכישה ואספקת ספרי לימוד וחוברות לימוד לבית הספר רבין בכפר תבור חיצוני 26/08/2022
השכרת משרדים לקופות חולים בבניין קופ"ח כללית 30/08/2020
שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד פומבי 19/07/2020
מערכת מידע גיאוגרפית עירונית פומבי 19/07/2020
עבודות לפיתוח גן שיזף 22/03/2020
ביצוע עבודות פיתוח סלילה ותשתיות 22/03/2020
השכרת מבנה בקומת קרקע למטרת תפעול בית קפה / מסעדה 16/02/2020
מכירת כלי רכב 14/01/2020
לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור )פוטו – וולטאי( על פי אסדרות רשות החשמל PV חשמל בטכנולוגיית פומבי 19/09/2019
השכרת חנות 01/09/2019
שכונת בנימין המשך פיתוח שלב א' חיצוני 21/07/2019
הרחבה ושדרוג של מט"ש כפר תבור- בשיטת תכנון-ביצוע, כולל תפעול ותחזוקה חיצוני 23/06/2019
עבודות פיתוח סלילה ותשתיות כפר תבור חיצוני 14/01/2019
מכרז מסגרת להספקה, התקנה, תמיכה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול שכר ומשאבי אנוש ושירותים נוספים פומבי 25/12/2018
ביצוע עבודות אחזקת מים וביוב, חיבורי מים לבתים, טיפול בפיצוצי מים ועבודות תשתית קלות חיצוני 04/12/2018
צומת חיבור שכונת כרמי בנימין לכביש 65 חיצוני 27/11/2018
עבודות קטע קו ביוב מאסף וחצית כביש 767 חיצוני 27/11/2018
השכרת חדר כחלק ממבנה בניין המועצה המקומית כפר תבור חיצוני 23/10/2018
מכרז מסגרת להספקה, התקנה, תמיכה ותחזוקה של מערכות ליבה ואחרות ושירותים נוספים פומבי 25/12/2018
הרחבה ושדרוג של מט"ש כפר תבור- בשיטת תכנון-ביצוע, כולל תפעול ותחזוקה — המכרז בוטל חיצוני 25/03/2019
תכנון וביצוע מגרש פאמפטרק פומבי 31/07/2018
הטמנת פסולת חיצוני 31/07/2018
עבודות פיתוח סלילה ותשתיות בכפר תבור חיצוני 31/07/2018
מכרז הסעות תלמידים פומבי 24/07/2018
רכישה ואספקת ספרי לימוד וחוברות לימוד לבתי ספר בכפר תבור פומבי 20/06/2022
הקמת גן דו-כיתתי וריצפת בית כנסת בשכ' בנימין חיצוני 20/06/2018
הצטיידות מחשוב לביה"ס רבין 22/05/2018
זיכיון, הקמה, תפעול, תחזוקה ופרסום על גבי שלטי חוצות בתחומי המועצה המקומית כפר תבור 22/05/2018
ריסוק וסילוק גזם חיצוני 27/02/2018
הפעלת מזנון בפארק המעיין כפר תבור חיצוני 18/02/2022